Proiectul Statutului elevului, elaborat de Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor şi alte organizaţii reprezentative ale școlarilor. Prevederile sale instaurează o stare de normalitate, ca să spunem așa, în procesul de învățământ, reglementând negru pe alb drepturile, dar și obligațiile pe care le au elevii în relația cu profesorii, colegii și școala unde învață.

Spre exemplu, o zi de școală nu poate depăși 7 ore. Apoi, elevii nu pot fi obligați de profesori să participle la concursuri, olimpiade sau alte activități extrașcolare (gen excursii, tabere școlare, întreceri sportive, ieșiri la iarbă verde etc.), ci doar la activitățile incluse în programă. Pot, totuși, să organizeze, în afara orelor, tot felul de întâlniri în incinta școlii, dacă au acordul consiliului de administrație al instituției.

Dreptul de a nu accepta o notă proastă la lucrare

Totodată, elevii și părinții acestora au dreptul să vadă lucrările scrise după ce acestea au fost notate, ba chiar să-i ceară profesorului să jus tifice rezultatul evaluării în termen de 5 zile de la comunicarea notei. Dacă nu le convine explicația, pot merge mai departe, solicitând în scris, conducerii unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Directorul școlii va fi obligat să desemneze alți doi profesori de aceeași specialitate din școală care să reevalueze lucrarea respectivă, ba chiar să aducă dascăli de la alte școli dacă nu-i are în propria ogradă.

Potrivit proiectului, elevii vor avea dreptul de a adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări de orice fel (inclusiv cele recreaționale) și vor avea voie să protesteze, însă în afara orelor de program. Și asta numai după ce administrația unității școlare va primi garanții în scris de la organizatori sau părinți că protestul se va desfășura în siguranță.

Apoi, profesorii n-au voie să le confiște obiectele personale „care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane”.

Documentul aduce și clarificări legate de lucrurile pe care elevii nu au voie să le facă și de modul în care pot fi penalizați. Spre exemplu, chiar dacă fac parte din organizațiile de tineret ale unor partide politice sau ale unor culte, nu au voie, sub nicio formă, să facă propagandă la școală. De asemenea, în timpul orelor, la examene și la concursuri, nu au voie să-și folosească telefoanele mobile. Le este interzis: să fumeze (inclusiv etnobotanice) sau să consume alcool, să-ți agreseze colegii, să părăsească școala în timpul orelor de program (aviz chiulangiilor), să vină la școală cu pocnitori sau spray-uri lacrimogene, ori să aibă comportamente jignitoare la adresa colegilor sau a profesorilor.

Exmatriculați în scris cu semnătura părinților

Sancțiunile sunt drastice, dar se aplică treptat și, mai important, se comunică, toate, în scris, cu confirmare de primire de la părinți sau tutori legali! Întâi li se dă o observație individuală, apoi o mustrare scrisă, ulterior li se poate retrage temporar sau definitiv bursa de merit, cea socială (bani de liceu) sau cea profesională, urmează preavizul de exmatriculare și abia în final, exmatricularea efectivă.

Important este că școlarii nu mai pot fi pedepsiți în grup pentru năzbâtiile făcute, ci fiecare elev în parte, iar părinții sunt, obligatoriu, informați în scris. Evident, au și dreptul să conteste sancțiunile la Consiliul de Administrație al școlii sau al liceului, iar dacă nu sunt mulțumiți de răspunsul acestuia (dat în cel mult 30 de zile de la depunerea la secretariat) pot merge cu plângerea direct la Ministerul Educației, care le va răspunde în maximum 5 zile lucrătoare.

Când și cum sunt dați afară elevii

Cea mai drastică pedeapsă, exmatricularea, este de trei feluri:

1) Cu drept de reînscriere în anul școlar umător în aceeași unitate de învățământ – pentru abateri grave sau dacă au 40 de absențe nejustificate din totalul orelor sau cel puțin 30% din totalul orelor la o materie;

2) Fără drept de înscriere în aceeași unitate;

3) Din toate unitățile de învățământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp – se aplică pentru fapte grave doar elevilor din ciclul liceal, pentru o perioadă de 3-5 ani; De asemenea, chiulangii sunt aspru pedepsiți chiar dacă nu ajung să însumeze 40 de absențe. La fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore atribuit unei singure materii pe semestru, le va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Reduceri de 75% la muzee și concerte

Potrivit Statutului, elevii vor avea tarife reduse cu 75% (nu 50% cum sunt acum) la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film și alte manifestări culturale. De asemenea, pentru micile genii, statutul prevede că elevii cu aptitudini deosebite pot sări peste un an (adică pot absolve doi ani de studio într-un an). Pe toată durata studiilor, elevii au dreptul la abonamente pe transportul local în comun (inclusive cel naval, subteran, feroviar, intern auto) 50% mai ieftine, ba chiar li se decontează cheltuielie de transport dacă nu pot merge la școală în localitatea de domiciliu, ci sunt nevoiți să facă naveta.

Te-ar putea interesa și: