Evenimentul Zilei > Social > Ce le pregătește Firea taximetriștilor. Schimbările sunt radicale și vin cu amenzi uriașe
Ce le pregătește Firea taximetriștilor. Schimbările sunt radicale și vin cu amenzi uriașe

Ce le pregătește Firea taximetriștilor. Schimbările sunt radicale și vin cu amenzi uriașe

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București, din 29 ianuarie, se află un proiect pentru organizarea serviciului public de transport în regim de taxi.

Conform proiectului, pe teritoriul municipiului Bucureşti serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toţi transportatorii autorizaţi şi nu se pot executa decât de dispecerii autorizaţi de autoritatea de profil a Primăriei Municipiului București, „în condiţiile în care se asigură posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau orice alte mijloace aparţinând dispeceratelor taxi autorizate”.

Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi, destinată transportatorilor autorizaţi, se va anunţa public la sediul PMB şi pe site-ul instituţiei cu cel puţin 60 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea cererilor de înscriere. Criteriile minimale care trebuie îndeplinite pentru atribuirea autorizaţiilor sunt: vechime maximă a autovehiculului de cinci ani de la data fabricaţiei; gradul de poluare maxim admis.

Criteriile de departajare vor ţine cont de:

– vechimea autovehiculului (10 puncte pentru o vechime de până la un an; 2 puncte pentru o vechime de 4-5 ani);

– clasificarea autovehiculului în funcţie de normele de poluare (20 de puncte pentru autovehicule electrice; 15 puncte pentru hibrid + superior EURO 6; 10 puncte pentru EURO 6; 8 puncte pentru EURO 5);

– volumul portbagajului util (între 0 puncte pentru un volum de până la 150 dm3; 10 puncte pentru peste 551 dm3);

– echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat (între 0-20 puncte);

– vechimea în ani de cânt transportatorul a deţinut autorizaţia de taxi (între 0 şi 20 de puncte);

– gradul de protecţie a pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor (între 0-30 de puncte);

– efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau leasing;

– dotări suplimentare ale autovehicului, precum dispozitiv GPS, dispozitiv de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărţitor între conducătorul auto-clineţi (până la 15 puncte);

– asigurarea prezenţei reale a autovehicului în activitate (până la 15 puncte).

Taxiul trebuie să fie dotat cu aparat de taxat fiscalizat, cu staţie radio emisie-recepţie, cu lampă taxi, să aibă înscrisuri şi elemente de culoare a caroseriei (integral galben) şi să ofere prin înscrisuri informaţii despre tarifele aplicate.

Taximetriştii vor trebui să aibă un comportament civilizat, ţinută îngrijită, să nu polueze fonic şi să nu execute lucrări de reparaţii sau întreţinere a maşinii în staţiile de aşteptare, să utilizeze doar tarifele vizate de către autoritatea de autorizare, să nu refuze transportul persoanelor cu dizabilităţi şi al dispozitivelor de mers utilizate de către acestea.

În Capitală este interzisă efectuarea transportului public de persoane în regim de taxi sau staţionarea în vederea efectuării unei astfel de activităţi de către transportatori autorizaţi de către o altă autoritate de autorizare.

Amenzi între 100 și 5.000 de lei

În cazul conducătorilor auto, pentru abateri de la executarea serviciilor de transport în regim de taxi fără asigurarea condiţiilor de legalitate, siguranţă şi calitate sunt prevăzute amenzi cuprinse între 100-5.000 de lei.

Pentru transportatorii autorizaţi, executarea serviciilor fără asigurarea condiţiilor de legalitate şi calitate se sancţionează cu amenzi cuprinse între 500-5.000 de lei. Pentru dispeceratele taxi sunt prevăzute amenzi curpinse între 1.000-5.000 de lei.

Pe de altă parte, provocarea sau menţinerea de către client, în mod nejustificat, a unor stări conflictuale în timpul transportului, se va sancţiona cu amenzi de 100-500 de lei. Neachitarea preţului în urma cursei se va pedepsi cu amenzi de la 1.000 la 5.000 de lei.

În ce priveşte taxele practicate de către autoritatea de autorizare acestea vor fi: 464 lei pentru eliberarea autorizaţiei de transport/vizare autorizaţie de transport, 317 lei pentru eliberarea autorizaţiei taxi/prelungirea autorizaţie taxi, 1860 lei pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat taxi.

Pentru a exercita activitatea de transport în regim de taxi sau pe cea de dispecerat, operatorii economici trebuie: să aibă sediu în Bucureşti, să aibă o bună reputaţie, să aibă capacitatea financiară necesară.

Anual, transportatorul autorizat şi dispeceratul taxi vor întocmi un raport privind activitatea de transport pe care îl vor transmite autorităţii de autorizare. Raportul va conţine o analiză a sectorului în ceea ce priveşte buna competenţă profesională a angajaţilor şi numărul abaterilor şi sancţiunilor acordate. Pe baza raportului, autoritatea de autorizare va stabili, după caz, sancţiunile reglementate de dispoziţiile legale în vigoare.

Autorizarea pentru transport în regim de taxi se eliberează de către autoritate de autorizare din cadrul PMB, pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare cinci ani, odată cu verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii.

Autorizaţia de transport poate fi retrasă dacă: transportatorul nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care stau la baza menţinerii valabilităţii acesteia; a folosit documente false în derularea activităţilor serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală; a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive; a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea vizei în termen.