Evenimentul Zilei > Justitie > CCR caută secretar general. Care sunt condițiile necesare acestui post
CCR caută secretar general. Care sunt condițiile necesare acestui post

CCR caută secretar general. Care sunt condițiile necesare acestui post

Curtea Constituţională a României (CCR) a început selecţia pentru numirea secretarului general. Aceasta va fi făcută de plenul instituției, după parcurgerea etapelor unui concurs profesional.

Conform anunțului publicat de CCR, candidații la poziția de secretar general trebuie să îndeplinească anumite condiții: cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu; este licenţiat în Drept; nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie; cunoaşte limba română; cunoaşte limba engleză şi/ sau limba franceză; este apt, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei; vechime totală în muncă de cel puţin 12 ani, dintre care cel puţin 6 ani în profesii din domeniul juridic şi 5 ani într-o funcţie de conducere (vechimile solicitate trebuie împlinite până cel târziu la data depunerii dosarului de participare); nu a fost destituit dintr-o funcţie sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; nu a fost lucrător sau colaborator al Securităţii, în sensul OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, nu face parte din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică şi nici nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii.

Dosarele de participare se depun la sediul Curţii Constituţionale – Compartimentul Resurse umane şi salarizare până în data de 27 septembrie.

Acesta va cuprinde: o cerere de înscriere adresată preşedintelui CCR; copia actului de identitate; copie de pe certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz; copie de pe diploma de licenţă; copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea cerută în muncă, în activitatea juridică, precum şi într-o funcţie de conducere; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, din punct de vedere medical, eliberată de către medicul de familie al persoanei interesate sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult trei luni anterior momentului depunerii dosarului de concurs, se menţionează în anunţ.
La dosar mai trebuie ataşate şi avizul psihologic, eliberat de un medic psiholog, cu cel mult trei luni anterior momentului depunerii dosarului de concurs; cazierul judiciar; curriculum vitae; declaraţia pe propria răspundere, autentificată de un notar public, potrivit căreia persoana interesată nu face parte din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică şi nici nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii, dar şi un plan managerial adaptat specificului organizării şi funcţionării Curţii Constituţionale.
Selecția dosarelor persoanelor care vor intra în concurs va fi anunțată pe 2 octombrie. În data de 4 octombrie  candidaților le va fi verificat nivelul cunoașterii unei limbi străine şi a cunoştinţelor practice de operare pe calculator. În data de 8 octombrie candidații vor trece proba interviului, urmând ca rezultatele finale ale selecţiei să fie anunțate în data de 11 octombrie, ora 14,00.

Publicat in categoriile: Justitie
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: