Câți locuitori din Transnistria au cetățenia Republicii Moldova. Date statistice despre aceste persoane

Câți locuitori din Transnistria au cetățenia Republicii Moldova. Date statistice despre aceste persoane

Conform datelor oficiale, puse la dispoziție de autorități, în Transnistria locuiesc 367.776 de mii de persoane. Dintre care, 358.814 dețin cetățenia Republicii Moldova, 337.654 au pașapoarte ale cetățeanului Republicii Moldova, iar 292 177 buletine de identitate.

Aceste informații au fost furnizate de către Agenția Servicii Publice, la data de 31 martie 2024, în Registrul de stat al populație.

În perioada 19.04.2018 – 31.03.2024 au fost recunoscute cetățeni ai Republicii Moldova 37 405 de persoane dintre care 25 474 (circa 68%) sunt locuitori din stânga Nistrului și mun. Bender care deja au obținut acte de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova. Este de menționat, că în perioada 01.01.2024 – 31.03.2024 au dobândit cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere, redobândire și naturalizare 1010 persoane, ceea ce este circa 50% din numărul total al persoanelor care au dobândit cetățenia în anul 2023.

Câți locuitori din Transnistria au cetățenia Republicii Moldova. Cum arată datele ce au fost puse la dispoziție de autorități

Prin Hotărârea de Guvern nr.286/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, reieșind din obligațiile pozitive ale Republicii Moldova față de cetățenii domiciliați în localitățile aflate la moment în afara controlului constituțional, a fost instituit un mecanism legal pe această dimensiune.

Ne puteți urmări și pe Google News

În perioada 19.04.2018 – 31.03.2024, în privința solicitanților din regiunea transnistreană au fost emise 2928 documente de stare civilă de model național, 1859 de duplicate emise la solicitarea locuitorilor regiunii și 2253 persoane au solicitat certificarea faptelor de stare civilă.

La ce capitol se înregistrează o dinamică în mod constant

O dinamică constantă se menține în procesul de documentare cu acte de model național a străinilor din regiunea transnistreană, în perioada de referință au fost luați la evidență 8962 de persoane, dintre care 4043 sunt titulari ai permiselor de ședere permanentă, 1575 cu permise de ședere provizorie, 1213 dețin buletin de identitate pentru apatrizi, 9 buletin de identitate pentru refugiați și 12 buletin de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară, conform datelor publicate de siteul oficial.md.