Anul trecut, suprafaţa pădurilor a fost de 6,427 milioane hectare, speciile de răşinoase acoperind 1,915 milioane hectare (respectiv 29,8%), iar speciile de foioase 4,512 milioane hectare (respectiv 70,2%).

Proprietatea publică reprezenta 64,3% din suprafaţa totală a fondului forestier naţional, fiind administrată în principal de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva (75,1%), iar proprietatea privată reprezenta 35,7%, fiind administrată în cea mai mare parte de structurile silvice private (95,5%).

„Suprafaţa fondului forestier în proprietate privată are o tendinţă crescătoare, în defavoarea suprafeţei în proprietate publică, datorită continuării procesului de retrocedare a pădurilor”, semnalează INS.


Apare un „nou DNA” în România? Ce este DIIM și cum va lupta împotriva defrișărilor ilegale

„Wood”, filmul documentar care investighează tăierile ilegale de păduri din România

Rețeaua care distruge România, motiv de scandal la vârf. Iohannis, atac dur asupra PSD


Repartizarea fondului forestier naţional pe regiuni de dezvoltare şi judeţe este neuniformă, în funcţie de condiţiile fizico-geografice şi dezvoltarea economico – socială a zonei.

În 2019, fondul forestier era concentrat într-o proporţie însemnată în regiunile de dezvoltare Centru (19,3% din totalul fondului forestier) şi Nord-Est (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,2%), Nord-Vest (15,2%), Sud-Vest-Oltenia (12,3%), Sud-Muntenia (10%), Sud-Est (8,4%) şi Bucureşti-Ilfov (0,4%).

Suprafeţe mai mari de fond forestier se înregistrau, anul trecut, în judeţele Suceava (438.000 hectare), Caraş-Severin (431.000 hectare), Hunedoara (318.000 hectare), Argeş (277.000 hectare), Vâlcea (272.000 hectare), Bacău (272.000 hectare), Harghita (264.000 hectare), Neamţ (263.000 hectare) şi Maramureş (260.000 hectare).


Cum ne vindem pădurile cu ochii închiși. Un business de peste 2,5 miliarde de euro

Execuțiile din codrii României. Pădurarii sunt împușcați sau schingiuiți

Scandal în jurul Parcului Cișmigiu. Amenințări cu procese


Franța are 30% din teritoriu ocupat de păduri, în timp ce în Germania proporția este de 32% terenturi împădurite din total. Ungaria, o țară de câmpie, are 19% din teritoriu acoperit de păduri, iar Bulgaria vecină, mult mai asemănătoare cu noi ca relief, are 31% păduri, cu 4 procente peste România.

Și nici nu ne comparăm cu Spania, unde pădurile și zonele cu iarbă și copaci depășesc jumătate din totalul teritoriului – 51%, dar suntem mult peste Marea Britanie, care are doar 12,9%  din suprafața totală a țării acoperită cu păduri.