Evenimentul Zilei > Actualitate > Careu de ași pentru sportul românesc
Careu de ași pentru sportul românesc

Careu de ași pentru sportul românesc

Programul Growth – Investim în copii, investim în viitor inițiat de Guvernul României merge pe o mână câștigătoare. Patru mari sportivi români, Nadia Comăneci, Camelia Potec, Gabriela Szabo și Gheorghe Hagi au decis să-i acorde credit și să onoreze invitația de a fi membrii comitetului care va selecta proiectele depuse pentru finanațare.

Nevoia acută a demarării unui program de dezvoltare al sportului românesc se simte tot mai puternic în ultimii ani.

In această perioadă, am găsit tot mai rar sportivii din Romania printre medaliații competițiilor internaționale de top. Dacă la Olimpiada de la Sydney (în 2000), România obținea 26 de medalii, 16 ani mai târziu, la Rio, țara noastră a obținut doar 4 medalii și a participat cu jumătate din numărul de sportivi pe care i-a avut la dispoziție în Australia.

 

Asta se întâmplă în principal pentru că România nu a mai avut o bază de selecție la nivelul copiilor și juniorilor. Iar cauza acestei deteriorări a bazei de selecție este că nimeni nu a mai investit în sport la acest nivel și nimeni nu a venit cu un program coerent de remediere a acestei probleme.

 

 

Implicarea celor patru sportivi în programul Growth – Investim în copii, investim în viitor, poate fi un moment crucial pentru sportul românesc. Aceștia afiră că participarea lor în respectivul comitet nu reflectă în niciun fel o simpatie politică, ei acceptând invitația în spernța unui nou început al sportului nostru. Cei patru și mulți alți campioni și tehnicieni ai sportului au fost, de-a lungul timpului, suținători ai ideii de program național de dezvoltare a sportului la nivel de copii și juniori.

 

Toți cei patru vor emite un vot de încredere pentru toate proiectele pe care le vor considera eligibile pentru inițiativa Growth – Investim în copii, investim în viitor într-un cadru de dezbatere complet apolitic.

 

Alegerile lor vor veni în urma unei abordări imparțiale a fiecărui dosar, iar ei vor reprezenta o singură voce atunci când aprobă sau aleg un proiect eligibil pentru finanțare. Singura condiție ca un proiect să intre în dezbatere este să îndeplinească cerințele descrise în actele normative care reglementează înființarea programului.

 

Despre Programul Growth – Investim în copii, investim în viitor 

Programul Growth – Investim în copii, investim în viitor are ca scop încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile.

 

Proiectele depuse trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

Clădirile în care se vor organiza aceste grădinițe pot fi construcții noi sau existente, care urmează să se modernizeze și amenajeze, dar să nu fi funcționat ca o creșă sau grădiniță în ultimii 5 ani;

Clădirea să fie dimensionată pentru cel puțin 2 săli de grupă standard, cu toate facilitățile necesare;

Să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de specialitate și de echipamente sportive;

Să existe un număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat trebuie să mențină cel puțin 10 ani activitatea în aceste grădinițe, de la data obținerii autorizației de funcționare.

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu mai mult de 500.000 de euro pentru fiecare beneficiar. De asemenea, se acordă garanții guvernamentale de stat de până la 50% din valoarea creditului contractat de investitor.

Selecţia proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecţie, in ordinea depunerii şi în limita bugetului anual alocat schemei, pe principiu „primul venit, primul servit”.

Programul se va derula până la 31 decembrie 2020, iar alocarea multianuală este în valoare de 2,35 miliarde lei.