Evenimentul Zilei > Social > Cardurile de sănătate, distribuite gratuit prin poştă. Ce se întâmplă dacă nu sunteţi acasă
Cardurile de sănătate, distribuite gratuit prin poştă. Ce se întâmplă dacă nu sunteţi acasă

Cardurile de sănătate, distribuite gratuit prin poştă. Ce se întâmplă dacă nu sunteţi acasă

Cardul naţional de sănătate va fi distribuit asiguraţilor gratuit, prin poştă, iar în cazul în care titularul nu va fi găsit la domiciliu de două ori, actul va fi returnat Casei de asigurări în raza căruia se află locuinţa acestuia, iar asiguratul îl va ridica personal de acolo. Măsurile sunt prevăzute într-un unui proiect al Ministerului Sănătăţii (MS), lansat în dezbatere publică.

Cardul naţional va limita frauda din sistemul de sănătate şi va îmbunătăţi mecanismul de control al costurilor. Totodată, cardul asigură accesul rapid al furnizorilor de servicii medicale la date medicale necesare în caz de urgenţe, în condiţii de deplina siguranţă si protecţie a datelor cu caracter personal, conform legislaţiei în vigoare şi recomandărilor Uniunii Europene, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

După personalizarea cardurilor de către Centrul Naţional Unic, Imprimeria Naţională va sorta cardurilor naţionale pe case de asigurări de sănătate şi medici de familie, pe baza datelor puse la dispoziţie de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Imprimeria va preda cardurile Ministerului Sănătăţii pe bază de proces-verbal, iar de acolo sunt transferate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Imprimeria va asigura şi transportul cardurilor naţionale, în condiţii de siguranţă, la sediul operatorului de servicii poştale desemnat de CNAS, în condiţiile legii, prevede acelaşi proiect. Procedura de achiziţie pentru contractarea serviciilor poştale în vederea distribuţiei cardurilor naţionale de sănătate se derulează de CNAS, potrivit legii.

"Distribuţia cardurilor naţionale se realizează prin servicii poştale care să dovedească primirea cardului de către asigurat, cu minim două prezentări la adresa de domiciliu a titularului. Operatorul de servicii poştale va face dovada predării cardurilor către asiguraţi pe bază de borderou, care va cuprinde semnăturile de primire ale acestora. Borderoul va fi întocmit pe fiecare casă de asigurări de sănătate şi va fi predat lunar acesteia împreună cu eventualele carduri nedistribuite asiguraţilor. În situaţia în care, după două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe bază de document justificativ, cardul naţional nu a putut fi predat titularului, distribuitorul va asigura transportul şi va preda cardul nedistribuit casei de asigurări de sănătate în raza căruia se află domiciliul asiguratului", se arată în proiect.

Asiguraţii care nu au fost găsiţi acasă îşi vor putea lua cardurile de la sediul caselor de asigurări de sănătate teritoriale, iar dacă nu se vor prezenta nici la sediul caselor de sănătate, cardurile vor fi arhivate, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii, actele să fie distruse.

Pe de altă parte, cardurile predate caselor de asigurări de sănătate de către asiguraţi, ca urmare a unor defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare, vor fi returnate Imprimeriei Naţionale, care, în termen de 30 de zile lucrătoare, retipăreşte cardurile şi le transmite
operatorului de servicii poştale.

Plata serviciilor de distribuţie se suportă din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi se realizează pe baza contractului încheiat de CNAS cu operatorul de servicii poştale desemnat în condiţiile legii.

Potrivit CNAS, până acum au fost făcute opt milioane de carduri. Fostul preşedinte al CNAS, Cristian Buşoi, că pacienţii vor prezenta cardul de sănătate, obligatoriu, de fiecare dată când merg la control, începând din ianuarie 2015, producţia şi distribuirea acestuia fiind prevăzută să se încheie până la sfârşitul lunii septembrie 2014. Buşoi a precizat că cititoarele de card trebuie luate de fiecare furnizor (medici de famiulie, clinici etc.) din bugetul propriu, cele mai ieftine fiind între 30 şi 50 de euro.