Data de la care primiți pensia depinde și de tipul de pensie, dar și de data la care ați depus cererea de pensionare. Articolul 104 din Legea 263/2010, arată, la art.2, că „pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condițiile prevăzute de prezenta lege, și se acordă de la data înregistrării cererii”.

Asta, însă, nu înseamnă că primiți banii pe loc. Pentru că cele 42 de Case teritoriale de pensii au termen între 30 până la 45 de zile pentru emiterea deciziei de pensionare. Deși acesta este momentul în care trebuie să înceapă plata efectivă, până la primirea banilor pot trece și luni de zile. Important este că pensia o veți primi retroactiv începând cu data la care ați depus cererea de pensionare, adică nu pierdeți banii, chiar dacă aceasta vine cu întârziere.

Modalitățile în care îți pot veni banii

În sistemul public de pensii din România, plata se face lunar, în moneda naţională, personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

Pensionarul are de ales dacă primește pensia:

● prin mandat poştal: la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;

● în cont curent sau cont de card: la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie.

Indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat pensionarii, taloanele de plată a drepturilor de pensie se transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din țară, prin Poşta Română.

Atenție, însă, persoanele care locuiesc în străinătate şi solicită plata drepturilor de pensie în sistemul public din România prin intermediul unui mandatar, trebuie sa depună o procură specială la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a mandatarului sau de la ultimul loc de asigurare al titularului, conform prevederilor legale în vigoare.

Lista băncilor unde îți faci cont pentru pensie

Acestea sunt băncile care au încheiat cu Casa Națională de Pensii Publice și unde puteți să vă deschideți conturi:

1. Banca Comercială Română

2. CEC

3. Bancpost S.A.

4. Banca Comercială Carpatica S.A.

5. Banca Româna de Dezvoltare

6. Procredit Bank S.A.

7. BancaTransilvania S.A.

8. Libra Bank

9. Raiffeisen Bank

10. OTP Bank România S.A.

11. ATE Bank România S.A.

12. Piraeus Bank

13. Romanian International Bank

14. Intesa Sanpaolo Bank

15. UniCredit Tiriac Bank

16. Alpha Bank România S.A.

17. Banca Românească S.A.

18. Credit Europe Bank S.A.

19. Garanti Bank

20. ING Bank

21. Marfin Bank

Procedură specială pentru pensionarii români care locuiesc în străinătate

Conform CNPP, din august 2008, beneficiarii din străinătate își pot primi pensia pe teritoriul statului unde s-au stabilit, în contul bancar declarat la casa teritorială de pensii în evidența căreia se află, în moneda țărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit. CNPP a încheiat un parteneriat cu CITIBANK EUROPE PLC. DUBLIN, sucursala România, prin care pensiile se transferă în străinătate, într-un cont bancar deschis de beneficiari.

Actele pe care trebuie să le facă

Însă, pentru a putea primi pensia în străinătate, titularul drepturilor fie transmite detaliile bancare (numele aşa cum este înregistrat la bancă, denumirea băncii, adresa băncii, cod de identificare bancară – BIC/ SWIFT, număr de cont bancar internaţional – IBAN), prin instituţiile de asigurări sociale din țara respectivă, fie completează declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite şi o depune la sediul casei teritoriale de pensii, personal sau prin mandatar cu procură specială emisă conform legii, însoţită de un document care confirmă detaliile bancare şi de o copie a actului de identitate al titularului, care atestă mutarea în străinătate. Transmiterea declarației și a actelor adiționale se poate face prin poștă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, scanate, la adresa electronică a acesteia.