Evenimentul Zilei > Opinii > Opinii EVZ > DEZBATEREA ZILEI. România, ?ara în care taxele sunt facultative. Ce p?rere ave?i despre cei care p?c?lesc statul?
DEZBATEREA ZILEI. România, ?ara în care taxele sunt facultative. Ce p?rere ave?i despre cei care p?c?lesc statul?

DEZBATEREA ZILEI. România, ?ara în care taxele sunt facultative. Ce p?rere ave?i despre cei care p?c?lesc statul?

Unul dintre motivele de zâzanie în USL, explicate de anali?ti politici, ar putea s? fie modific?rile sistemului de impozitare, având în vedere viziunile diferite între liberali ?i sociali?ti. Lucrurile se complic? ?i mai mult, teoretic, din cauza pomenilor electorale promise. Discu?iile sunt îns? purtate degeba. Motivul este banal de simplu.

Printre ?tirile care fac audien?? mare acum sunt cele din care afl?m câ?i bani vor câ?tiga la Revelion diverse vedete. Un post de televiziune prezenta ast?zi diminea??, în exces, imagini cu câ?iva maneli?ti care încasau, direct pe frunte, sute de euro în ritmuri orientale. Numai euro.

Bancnotele române?ti erau aruncate mai departe, unui ”asistent” al manelistului. Dezm??ul fiscal se producea în curtea unui palat care, cel pu?in teoretic, ar trebui s? aduc? statului taxe babane.

Niciunde prin cadre nu ap?rea vreo cas? de marcat ?i niciunul dintre invita?ii care dansau cu foc nu avea sub bra? vreun registru contabil. Nici lipitorul de bani pe frun?i nu p?rea a desc?rca de undeva sumele ?i nici fericitul încasator nu d?dea semne c? ?ine pe undeva vreo eviden??.

Am c?utat în zadar, prin decor, vreun inspector fiscal ascuns dup? ficus, cu binoclul în mân?, a?teptând s? aplice pl?titorului ?i încasatorului sistemul actual de impozitare sau vreunul perfec?ionat.Dac? a fost pe acolo un angajat al Finan?elor Publice, cel mai probabil era în calitate de invitat de onoare.

Desigur, l?utarii nu sunt autorii celor mai grozave evaziuni fiscale din ?ara asta, dar imaginile despre care vorbeam mai sus au cu siguran?? un impact puternic asupra oric?rui pl?titor de taxe, care pierde ore bune pe la u?ile fun?ionarilor de la Finan?ele Publice. Pe ei nu-i prezint? nicio televiziune cum completeaz? formulare ?i stau la cozi interminabile, captivi în birocra?ia ridicat? la rang de art? în orice institu?ie de stat.

Dincolo de imaginea manelistului care î?i încaseaz? onorariul direct pe frunte, sunt zonele unde nu vor ajunge probabil niciodat? televiziunile ?i unde avem evaziuni fiscale uria?e, sc?pate de orice control al statului. Nimeni nu poate contura propor?iile sumei exacte pe care statul român nu o impoziteaz? acum cu niciun sistem, dar un lucru este cert: în România nu se aplic? deloc principiul conform c?ruia moartea ?i impozitele sunt singurele lucruri de care nu po?i s? scapi.

Numai moartea e o certitudine în România.

Problema real? pentru noi nu este reinventarea sistemului de impozitare. Înainte de a face reglaje fine, statul ar trebui s? rezolve problema evaziunii grobiane care se produce zi de zi, în multe locuri chiar la vedere ?i mai ales s? regleze legea care produce situa?ii pur ?i simplu stupide.

Intrebat despre veniturile declarate ?i taxele pe care ar trebui s? le achite un clan cu multe palate ?i o p?dure de turnule?e, un fost ?ef al unei administra?ii locale a ridicat din umeri spunând: ”În România sistemul este declarativ. Dac? sunt venituri ilegale sau dac? nu le declar?, nu putem s? le impozit?m. Cu confiscatul e o discu?ie foarte complicat?”.  Aici este ”buba” din pricina c?reia toate discu?iile despre viziuni privind impozitarea sunt inutile ?i penibile în România.

Cât de penibil este politicianul care vrea s? ne conving? c? ?tie un sistem de impozitare mai bun, în fa?a imaginilor cu bani care zboar? în toate direc?iile, chiar la televizor, sub nasul unei ??ri întregi, f?r? ca vreun ?ef de la Fisc s? aib? vreo tr?srire?

Cât timp e ”complicat” pentru stat s? confi?te toate averile dobândite prin mijloace ilegale ?i s? cear? explica?ii pentru palate, limuzine, kilogramele de aur sau bancnotele lipite pe frunte, vorbim to?i degeaba. Un sistem nou, perfec?ionat, se va aplica numai ”fraierilor” care în?eleg s? fie cet??eni one?ti ?i s?-?i declare veniturile.

Problema nu este sistemul pentru noi, ci faptul c? prea mul?i pur ?i simplu nu pl?tesc nimic.

Pe aceea?i tem?:

  • Gogo?ile lui Crin, gogonelele lui Ponta ?i drumul României
  • M?sc?ricii Monei Pivniceru
  • Prima zi de circ la Parlamentul României, cu ”liberalul” Becali ?i ”senza?ionalul” DD
  • EDITORIALUL EVZ. România pierdut?

Cite?te ?i alte editoriale de acela?i autor:

  • EDITORIALUL EVZ. P?catul lui Iliescu ?i restaura?ia lui Ponta Vod?
  • Oul ?i boul lui Ponta
  • FSN umflat în pene. Nimic mai mult
Particip?, al?turi de cititorii din comunitatea evz.ro, la dezbatere.

Primul SITE DE ?TIRI din România în care TU esti PARTENER egal cu JURNALI?TII
Jurnali?tii ?i cititorii, parteneri egali
Vezi mai jos opiniile cititorilor despre acest editorial ?i comentariile pe tema propus? dezbaterii ?i SPUNE ?I TU ce p?rere ai!

Cite?te alte editoriale ale jurnalistului M?lin Bot ?i urm?re?te dezbaterile cu cititorii din sec?iunea de comentarii a articolelor:

  • Caracati?a care înha?? România
  • Republica Bananier? România
  • Paradoxul Felix: securi?tii prosper?, victimele sunt condamnate
Comenteaz? acest editorial mai jos, în dezbaterea purtat? chiar cu autorul!