Evenimentul Zilei > EVZ Special > CAMPANIE EVZ. Un an al?turi de copiii defavoriza?i din mediul rural „Ne-a?i schimbat via?a, acum ajut?m ?i noi!”
CAMPANIE EVZ. Un an al?turi de copiii defavoriza?i din mediul rural „Ne-a?i schimbat via?a, acum ajut?m ?i noi!”

CAMPANIE EVZ. Un an al?turi de copiii defavoriza?i din mediul rural „Ne-a?i schimbat via?a, acum ajut?m ?i noi!”

"Luna noiembrie de anul trecut a fost una destul de r?coroas?", î?i amintesc liceenii voluntari din proiectul "O ?ans? copiilor de la ?ar?". Totul a pornit de la ambi?ia unui om care a copilarit în mediul rural, a crescut ?i a educat trei copii, precum ?i de la experien?a multor ani de pres?.

Primul caz, în comuna Brezoaele, Dâmbovi?a. Imaginea lui Mo? Cr?ciun (unul dintre liceeni) plângând în fa?a copiilor dintr-o d?r?p?n?tur? de cas? c?rora le oferea cadouri, nu li se va ?terge niciunuia, niciodat?, din minte.
Un an de campanie, un an plin de bucurie pentru copiii din satele de care ne ocup?m. A fost un an greu, dar bogat în împliniri suflete?ti pentru c? starea de bine pe care am oferit- o unor copii când le-am dus înc?l??minte c?lduroas?, haine, rechizite, televizor sau calculator, ba chiar ?i mobil?, nu poate fi comparat? cu nimic.

  • CAMPANIE EVZ. O zi din via?a unei feti?e de la ?ar?

Silviu Ionescu, directorul proiectului „O ?ans? copiilor de la ?ar?”, cel care a adunat în jurul s?u câteva zeci de elevi înv??ându-i c? actele de caritate nu înseamn? timp pierdut, spune c? e încântat de rezultatele ob?inute ?i c? nimic nu va avea sfâr?it, dimpotriv?.
„Am copil?rit la ?ar?, la bunicii din partea mamei, ?i ?tiu c? n-au existat vacan?e mai frumoase ca acolo. ?tiu, îns?, ?i ce eforturi trebuie s? faci ca s? duci o via?? „de ora?”, adic? s? faci o ?coal?, s? ai un loc de munc?, s? nu îno?i prin noroaie în cizme ?i s? te îmbraci cu gunoaiele altora. Prin ajutorul dat acestor micu?i, citindu- le privirea, în?elegi ce înseamn? cu adev?rat fericirea”, poveste?te Silviu Ionescu.
Cele patru surori Dobre: Silvia, Mimi, Adriana ?i Nicoleta

  • CAMPANIE EVZ. Povestea unei adolescente – voluntar: „Vreau s? ajut copiii bolnavi ca surioara mea!”

O cas?, un tort, o vacan??
Voluntarii, coordona?i de elevul Andrei Nicolae de la „Laz?r”, au intrat pentru prima dat? în casa familiei Dobre anul trecut. ?ase persoane înghesuite într-o camer?, p?rin?ii ?i cele patru fiice. Toate patru frumoase, cu talent muzical ?i silitoare la ?coal?. Singurul lor venit erau aloca?iile. Ceea ce ne-a impresionat teribil a fost c? Silvia, sora cea mare, elev? atunci în clasa a XI-a la liceul „Marin Preda” din Bucure?ti, facea naveta, iar câte 8 kilometri îi parcurgea zilnic, pe jos, pentru a ajunge la autobuzul din comuna „de la ?osea”, T?rt??e?ti . Pleca la ora 9.00 de acas? ?i se întorcea la ora 21.00. Iarna era cumplit.
Ast?zi, Silvia Dobre locuie?te în Bucure?ti, g?zduit? de directoarea gr?dini?ei „C?su?a Piticilor” din sectorul 1.Cristina Cojocaru a citit povestea ei în Evenimentul zilei, ne-a contactat ?i a în?eles c? poate da ?ans? vie?ii unei adolescente talentate ?i cu dragoste de carte. Silvia a avut tot anul trecut ?i are ?i acum o burs? ?colar? de merit în valoare de 200 de lei, oferit? de „O ?ans? copiilor de la ?ar?”.

  • CAMPANIE EVZ. A cânt?rit 900 de grame la na?tere. Cât trei portocale

Sora ei, Nicoleta, ?i-a serbat ziua de na?tere s?pt?mâna trecut?. Voluntarii au strans bani ?i i-au cumparat un tort ?i au s?rb?torit-o a?a cum orice adolescent î?i dore?te la împlinirea vârstei de 16 ani. „Nu am avut niciodat? tort de ziua mea!”, a spus Nicoleta Dobre, emo?ionat? ?i foarte fericit?.
„De când au ap?rut voluntarii acestei campanii în via?a noastr?, totul s-a schimbat în bine! Am v?zut marea pentru prima dat? tot împreun? cu ei (n.r. am ini?iat programul „Vacan?a de vis”), am haine de mers la ?coal? ?i caiete! Am avut parte de atât de multe bucurii, încât am sim?it ?i noi nevoia de a ne implica în aceste ac?iuni ale liceenilor din Bucure?ti ?i de a oferi ?i noi ajutor, a?a cum putem”, ne-a împ?rt??it Nicoleta Dobre, elev? la liceul din T?rt??e?ti.

  • CAMPANIE EVZ. "?tim cum sunt copiii nevoia?i ?i e normal s?-i ajut?m"

Înc? din var?, cele patru surori au devenit ?i ele voluntari, ambi?ia lor fiind s? ofere sprijin în cadrul echipei care vrea s? schimbe via?a multor copii ?i adolescen?i din comuna Brezoaele.
Surorile Dobre sunt doar un exemplu din zecile de copii care au g?sit, în acest an, motivul de a mai crede în bine! Echipa „O ?ans? copiilor de la ?ar?” ?i EVZ ?in s? le mul?umeasc? tuturor celor care au dat dovad? de bun?tate ?i care s-au implicat prin gesture caritabile, în aceste vremuri în care faptele bune nu sunt o prioritate!
Vacan?? de vis, la Eforie!

  • CAMPANIE EVZ. Daniela ?i Alexandra, feti?ele care se spal? doar în râu

Cum pute?i ajuta

  • Contacta?i echipa „O ?ans? copiilor de la ?ar?” la adresa de email [email protected] sau la num?rul de telefon 0730.660.424.
  • Depuneri în contul RO 70 BRDE 445 SV 90385294450 deschis la BRD, agen?ia Beller, de Asocia?ia Român? a Pro fe sioni?tilor Mass Media, împuternicit Silviu Ionescu CUI 28373727. Pentru str?in?tate se folose?te Swift BRDEROBU.

Donatiile prin Paypal se fac pe adresa [email protected]