Evenimentul Zilei > Social > Calendarul Ortodox, 20 august. Sfântul Samuel, unul dintre cei mai mari proroci din Vechiul Testament
Calendarul Ortodox, 20 august. Sfântul Samuel, unul dintre cei mai mari proroci din Vechiul Testament

Calendarul Ortodox, 20 august. Sfântul Samuel, unul dintre cei mai mari proroci din Vechiul Testament

Credincioșii ortodocși sărbătoresc, vineri, 20 august, pomenirea mai multor sfinți. Printre aceștia, Biserică Ortodoxă îl cinstește și pe Sfântul Proroc Samuel, unul dintre cei mai mari proroci din Vechiul Testament. El a fost copilul „cerut de la Dumnezeu” și căruia Divinitatea i s-a arătat la o vârstă foarte fragedă.

Vineri, 20 august, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Proroc Samuel. Tot pe această dată mai sunt prăznuiți și Sfinții Mc. Sever, Eliodor şi Teoharie. În calendarul ortodox, această zi este marcată cu zi de post.

Sfântul Proroc Samuel a fost fiul lui Elcana şi al prorociţei Ana. El a ajuns cel de-al 15-lea şi ultimul judecător al iudeilor și a trăit cu mai bine de o mie de ani înainte de Hristos. Sfântul Samuel a fost dăruit de Dumnezeu Anei în urma rugăciunilor sale și încredințat, ulterior, marelui preot Eli, care l-a crescut în Legea Domnului.

Sfântul Proroc Samuel. Copilul „cerut de la Dumnezeu”

Elcana, soțul Anei, a mers cu soțiile sale la Silom, să aducă jertfe lui Dumnezeu. Anei i-a dat numai o părțile cele jertfite, pentru că nu avea fii. Din acest motiv, Fenana, cealaltă soție a lui Elcana, o batjocorea. Ana plângea și nu mânca, de supărare că Dumnezeu i-a închis pântecele. După ce a mâncat, Ana s-a dus la Biserica Domnului din Silom, acolo unde se afla preotul Eli.

Înaintea bisericii, Ana s-a rugat și a plâns amărâtă: „Adonai, Doamne Savaot, dacă vei privi spre smerenia roabei Tale și de-Ți vei aduce aminte de mine și de vei da roabei Tale rod, parte bărbătească, atunci Ți-l voi da Ție ca dar, ca să-Ți slujească în toate zilele vieții lui. Vin sau altă băutură bețivă nu va bea și brici nu se va sui pe capul lui, ca și asupra nazoreilor”.

Preotul Eli a privit-o și a observat că Ana se ruga doar mișcându-și buzele. Astfel, el a fost încredințat că femeia e beată „Femeie, până când stai aici beată? Du-te de la casa Domnului și te trezește!”. Ana i-a răspuns: „Nu, domnul meu, nu sunt beată, ci sunt o femeie plină de mult necaz. N-am băut nici vin, nici altă băutură bețivă, ci am vărsat înaintea Domnului sufletul meu. Nu da pe roaba ta fiicelor lui Israel spre batjocură, că de multe mâhniri și tânguiri m-am topit până acum”.

Preotul Eli a răspuns: „Mergi cu pace, Dumnezeul lui Israel să-ți împlinească toată cererea ta, pe care o ceri de la Dânsul”. Ana a zis: „Am aflat dar, eu roaba Ta, înaintea ochilor Tăi”. Nu după mult timp, Ana a rămas însărcinată și l-a născut pe Samuel, copilul „cerut de la Dumnezeu”, pe care l-a încredințat ulterior preotului Eli, care l-a crescut în Legea Domnului.

Sfântul Samuel era sârguincios, însă cei doi fii ai lui Eli, preoţii Ofni şi Finees, nu se supuneau rânduielilor sfinte. Când a avut loc războiul cu filistenii, au pierit 30.000 de israeliţi, printre care cei doi fii ai lui Eli, și chiar Eli însuși când a aflat că filistenii au luat Chivotul Legii. Robia filistenilor a durat 20 de ani, însă Chivotul Legii a fost înapoiat mai devreme iudeilor întrucât provoca nenorociri asupra filistenilor. Aceștia au fost biruiți în urma predicii lui Samuel, ajuns judecător în locul lui Eli. Ajuns la bătrânețe, Sfântul Proroc Samuel s-a săvârşit în pace, potrivit Calendarului Ortodox.

Rugăciune către Sfântul Proroc Samuel. Cântarea 1

Cel ce ești odrasla celei sterpe, înțelepte Prorocul Samuel, învrednicește sufletul meu cel sterp să odrăslească bună rodirea bunătăților, prin rugăciunile tale, ca să laud cu sfințite cântări purtătoare de lumină prăznuirea ta.

Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a rupt pântecele Sarei de demult, rugăciunea Anei arătat a împlinit-o și pe cea neroditoare, de roadă umplându-o cu darul, bine te-a voit pe tine, Sfinte Proorocule Samuel, ca o stea a răsărit dintr-însa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Crescând cu sfinţenie sufletul tău, preafericite, în Dumnezeiescul veşmânt ai strălucit cu Razele Duhului cele Tainice, învăţându-te toată taina, de Dumnezeu cugetătorule şi ca un înger ai slujit lui Dumnezeu Atotţiitorului. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!