Săptămâna viitoare începe ultimul trimestru al acestui an. Contribuabilii trebuie să țină cont de faptul că, în decembrie, declarațiile lunare care au, de regulă, ca termen data de 25 a lunii, precum decontul de TVA sau Formularul 100, vor trebui depuse mai devreme, mai exact pe 19 decembrie.

În următoarele trei luni, agricultorii au termene de plată pentru cele două tranșe din impozitul anticipat. Totodată, organizatorii de jocuri de noroc trebuie să achite sumele necesare licențelor pentru anul viitor.

De asemenea, în decembrie, persoanele fizice străine care se află în România mai mult de 183 de zile într- un an vor completa chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale la sosirea în România.

EVZ vă prezintă calendarul fiscal pentru declarațiile ce trebuie depuse și plățile ce trebuie făcute în perioada octombrie- decembrie 2014.

7 octombrie, 7 noiembrie, 8 decembrie:

● Firmele înregistrate în scopuri de TVA care au ca perioadă fiscală trimestrul și care fac o achiziție din UE taxabilă în România trebuie să depună Formularul 092 – Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale.

10 octombrie, 10 noiembrie, 10 decembrie:

● Persoanele impozabile care nu au depășit plafonul de scutire depun declarația de mențiuni pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA (Formular 096)

15 octombrie, 17 noiembrie, 15 decembrie:

● Producătorii și importatorii de țigări vor depune situații lunare privind țigaretele, țigările și tutunul fin eliberate pentru consum.

● Depunerea situației pentru luna anterioară privind achizițiile, utilizările și livrările de produse accizabile

● Se depun situațiile pentru ope rațiunile din antrepozitul fiscal de producție și de depozitare, pentru luna precedentă ● Depunerea jurnalelor privind achizițiile și livrările de combustibil pentru aviație, pentru luna trecută

● Expeditorii înregistrați vor depune situațiile cu livrările lunare de produse accizabile

● Se vor depune evidențele achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna trecută

27 octombrie, 25 noiembrie, 19 decembrie:

● Depunerea decontului special de TVA pentru luna anterioară (Formular 301)

● Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, convenții civile/de agent, expertiză contabilă, tehnică, judiciară și extrajudiciară, premii și jocuri de noroc, nerezidenții vor plăti impozitul reținut la sursă pentru luna precedentă

● Firmele vor depune Formularul 100, declarația privind obligațiile de plată la buget

● Angajatorii trebuie să completeze și să depună declarația privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența salariaților pe luna trecută (Formular 112)

● Persoanele fizice care obțin venituri în afara țării pentru servicii prestate în România și românii angajați la misiunile diplomatice din străinătate trebuie să depună declarația privind veniturile obținute în luna anterioară (Formular 224)

● Plătitorii de TVA depun decontul de TVA (Formular 300)

● Operatorii economici vor depune declarația privind sumele rezultate din ajustarea TVA (Formular 307)

● Depunerea declarației privind TVA datorată de firmele cărora le-a fost anulat codul de TVA (Formular 311)

● Plătitorii de TVA depun declarația privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută(Formular 390 VIES)

● Plătitorii de TVA depun declarația privind livrările, prestările și achizițiile efectuate în România (Formular 394)

27 octombrie:

● Depun decontul special de TVA pentru trimestrul precedent persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile

● Contribuabilii care declară și plătesc impozitul pe profit anual cu plăți anticipate virează impozitul pe trimestrul III

● Depunerea declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul precedent (Formular 104)

● Beneficiarii scutirilor de accize depun cererea de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul al treilea

● Vânzătorii la distanță vor depune cererea de restituire a accizelor pentru vânzările la distanță pe trimestrul al treilea

● Fermierii care obțin venituri din activități agricole stabilite prin norme vor face plata anticipată de 50% din impozitul pe venit, prima rată

25 noiembrie:

● Vânzătorii de medicamente plătesc contribuția trimestrială pentru medicamente pentru trimestrul al III-lea din 2014

● Persoanele care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor din locuințe trebuie să plătească anticipat a doua rată, 50% din impozitul pe venit

● Plata contribuției la sănătate pe al doilea semestru

10 decembrie:

● Plătitorii de TVA cu licență în furnizarea energiei electrice trebuie să depună declarația pe propria răspundere (Formularul 089)

15 decembrie:

● Fermierii care obțin venituri din activități agricole stabilite prin norme vor face plata anticipată a celei de-a doua rate de 50% din impozitul pe venit

19 decembrie:

● Organizatorii de jocuri de noroc au termen pentru plata taxei pentru licența de organizare a jocurilor de noroc

● Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă primului trimestru din 2015

● Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor și din agricultură vor face plățile anticipate ale impozitului pe venit pentru al patrulea trimestru din 2014

● Firmele străine cu reprezentanță în România plătesc tranșa a doua a impozitului pe reprezentanță

● Plata contribuției de asigurări de sănătate, aferentă trimestrului IV

● Persoanele fizice care stau în România mai mult de 183 de zile într-un an vor completa chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale la sosirea în România

● Plata taxei pentru activitatea de prospecțiune, explorareșiexploatareare surselor minerale de către titularii licențelor.