ORDONANȚA MILITARĂ

  1. 4 din 29.03.2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările

ulterioare,

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații

Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 29.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020

privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 și 3 din anexa nr. 2 la același

decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu

modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în

exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00

2

dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum

tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de

deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar

special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se

prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să

cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul

deplasării, data și semnătura.

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei,

este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura

nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei.

Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în

acest scop.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE