Evenimentul Zilei > Justitie > Bombonica lui Dragnea, datoare la stat cu 7,5 milioane de euro
Bombonica lui Dragnea, datoare la stat cu 7,5 milioane de euro

Bombonica lui Dragnea, datoare la stat cu 7,5 milioane de euro

Vicepre?edintele ANAF-ului, Florin Tunaru, a fost de dou? ori subordonatul lui Liviu Dragnea. Socrul acestuia este consilierul baronului din Teleorman ?i unul dintre sponsorii electorali ai PSD

Discreta so?ie a baronului USL din Teleorman, Bombonica Dragnea (43 de ani), are toate ?ansele s? scape de problemele pe care le are cu Fiscul. Fostul consilier al lui Liviu Dragnea, Florin Tunaru, a fost promovat, în luna mai 2012, pe func?ia de vicepre?edinte la Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? (ANAF). Economistul Tunaru (48 de ani) are ca responsabilitate îndrumarea ?i coordonarea activit??ii de inspec?ie fiscal?.

  • DEZV?LUIRI | EXCLUSIV EVZ Nevasta BOMBONICA este PARAVAN pentru afacerile dubioase ale lui DRAGNEA

Afaceri dubioase
Bombonica Dragnea de?ine 98,62% din ac?iunile la SC Hotel Turris SA. Firma a intrat în aten?ia Fiscului dup? ce a f?cut afaceri dubioase direct cu familia Dragnea, pentru a m?ri nejustificat cheltuielile firmei. Societatea trebuie s? pl?teasc? statului 31,2 milioane de lei, aproximativ 7,5 milioane de euro, impozit pe profit ?i penalit??i aferente impozitului potrivit unui control desf??urat la sfâr?itul anului 2011.

  • Secretara de 23 de ani a lui Liviu Dragnea candideaz? pentru un post de deputat la Turnu M?gurele

„Evenimentul zilei” a descoperit mai multe rela?ii dintre noul vicepre?edinte al ANAF ?i pre?edintele CJ Teleorman. Florin Tunaru a lucrat de dou? ori în subordinea direct? a lui Liviu Dragnea: director executiv adjunct în CJ Teleorman (2006-2009) ?i consilier cabinet pre?edinte ?i director executiv în CJ Teleorman (2010-2012). Economistul a fost angajat în perioada 1990-2006, în cadrul Finan?elor Publice locale.

Nevasta bugetar?
So?ia vicepre?edintelui ANAF, Elvira Tunaru (43 de ani), ocup? func?ia de director interimar al C?minului pentru persoane vârstnice Furcule?ti – aflat în subordinea CJ Teleorman. Ea este de profesie jurist ?i a lucrat în ultimii cinci ani în func?ia de consilier asisten?? social? la prim?ria Alexandria.
Potrivit presei locale, socrul lui Florin Tunaru, este Emil Lungu (69 de ani), actualul consilier al lui Liviu Dragnea. Pensionarul Emil Lungu s-a remarcat, în 2007, prin dona?ia de 10.000 de lei pe care a f?cut-o în conturile PSD. El este o cuno?tin?? mai veche a lui Liviu Dragnea, acesta fiind cel care l-a promovat pentru prima dat?, când era prefect de Teleorman (1996), într-o func?ie de conducere în administra?ia local?. Nu în ultimul rând, printre sponsorii genero?i ai PSD, în 2007, s-a num?rat ?i fratele vicepre?edintelui ANAF, D?nu? Tunaru (39 de ani), care a donat suma de 20.000 de lei.

  • Liviu Dragnea dezaprob? "crucificarea" Andreei Lambru. "Este foarte bun? pe organizare"

Aceste dona?ii l-au implicat pe Florin Tunaru într-un scandal privind finan?area ilegal? a PSD. Afaceri?ti din Teleorman s-au trezit pe listele de donatori ai Alian?ei PSD-PC, în campania electoral? 2008. Unul dintre sponsori, Dan Pena, a ar?tat c? a f?cut dona?ia la solicitarea lui Florin Tunaru – care era ?eful Finan?elor Publice Teleorman. „Suma de 170.000 de lei a fost dus? de mine la PSD, la Florin Tunaru. Banii nu au fost num?ra?i ?i nu mi s-a dat nicio hârtie”, l-a turnat Dan Pena.

Bani pentru partid
Florin Tunaru a negat în fa?a anchetatorilor c? a primit vreun ban. „Nu pot afirma cu certitudine, dar pot face afirma?ia c? este posibil ca, în acea perioad?, domnul Pena Dan s? se fi prezentat la sediul organiza?iei jude?ene a PSD ?i s? fi l?sat un plic sau un pachet sigilat despre con?inutul c?ruia s? nu am cuno?tin??, pe care s? îl fi transportat la sediul central din Bucure?ti al PSD”, declara Florin Tunaru.
Bombonica Dragnea poate r?sufla u?urat?, problemele cu Fiscul sunt ca ?i rezolvate dup? ce fostul consilier al so?ului a ajuns în fruntea ANAF-ului
7,5 milioane de euro are de recuperat statul de la firma Bombonic?i Dragnea, impozit pe profit ?i penalit??i aferente taxei

  • Dragnea: USL are multe colege care candideaz?, la ARD este matriarhat

Elvira Tunaru, în afaceri cu familia Fi?cuci
Florin Tunaru are un apartament de 85 de metri p?tra?i ?i aproape 80.000 de lei în conturi. El este asociat la un cabinet de expert contabil, de la care a încasat, anul trecut, aproape 40.000 de lei. Am încercat s?-l contact?m ieri pe Florin Tunaru (foto), dar acesta nu a r?spuns solicit?rilor EVZ. So?ia sa, Elvira, a fost asociat?, pân? în 2010, în firma Evicont Alexandria, societate de servicii juridice, cu ?tefan – Cristian Fi?cuci (26 de ani).
Societatea a ajuns în posesia tat?lului lui ?tefan- Cristian, omul de afaceri Marian Fi?cuci (50 de ani), care a desfiin?at-o anul trecut. Marian Fi?cuci este unul dintre prietenii lui Liviu Dragnea, fost ac?ionar majoritar al societ??ii Tel Drum, abonat? la contractele CJ Teleorman. Mass-media a dezv?luit c? Tel Drum a renovat gratuit hotelul Bombonic?i Dragnea.
Cum urm?re?te baronul de Teleorman s? fenteze Fiscul
Cea mai b?noas? afacere a familiei Dragnea, hotelul Turris, i-a adus ?i cele mai multe necazuri. La început a fost o sesizare a inspectorilor ANAF privind infrac?iunea de evaziune fiscal? la hotelul din Turnu M?gurele. Ulterior, dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului General, ancheta fiind deschis? în aceast? prim?var?.
„Evenimentul zilei” a dezv?luit cum pre?edintele CJ Teleorman încearc? s? scape de un impozit de 7,5 milioane de euro. Societatea „Hotel Turris” este controlat? de Bombonica Dragnea, so?ia baronului USL din Teleorman, Liviu Dragnea. Ea de?ine 98,62% din ac?iuni. În plus, afacerile societ??ii sunt f?cute direct cu familia Dragnea, pentru a m?ri cheltuielile firmei. Firma trebuie s? pl?teasc? statului 31,2 milioane de lei, impozit pe profit ?i penalit??i aferente unei „inginerii” imobiliare.

  • EXCLUSIV EVZ. Antonescu ?i Dragnea fac tandem împotriva lui Ponta. Planul pus la cale de baronul PSD

Transferuri suspecte
Pe 7 ianuarie 2009, Adunarea General? a Ac?ionarilor SC Hotel Turris SA a decis diminuarea capitalului social prin transferul c?tre Bombonica Dragnea a cl?dirii hotelului, a mai multor anexe ?i a terenului aferent. Toate acestea au fost evaluate la suma infim? de 214.320 de lei. Bombonica a ajuns proprietar în acte pe hotel, dup? ce a încheiat o conven?ie de restituire în natur? cu societatea pe care o controla. Factura în valoare de 214.320 de lei a fost înregistrat? în contabilitate drept „contravaloare imobil”, iar hotelul a fost trecut ca fiind o ie?ire din patrimoniu, prin vânzare.
Combina?iile fiscale ale familiei îl pot trimite pe secretarul general al PSD în fa?a judec?torilor
FOTO: REALITATEA.NET

Inspectorii au atras aten?ia c? sunt nereguli grave asupra acestei proceduri, c? valoarea întregului complex de cl?diri este de 110.118.900 de lei (circa 25 de milioane de euro) ?i trebuia f?cut? în baza unui pre? de transfer, reglementat de lege. Liviu Dragnea s-a dat de gol când a explicat, în 2009, atunci când a fost numit ministru de Interne, c? a dobândit o cl?dire- hotel, plus anexe ?i teren, la o valoare de 110.770.151 de lei.

  • EXCLUSIV EVZ. Miracolul de la Ciuperceni! Dragnea a înviat mor?ii la referendum

Mai mult, Hotel Turris a închiriat de la Liviu Dragnea un spa?iu comercial în Turnu M?gurele, de 76 de metri p?tra?i, la un pre? supraevaluat: în 2009, firma a pl?tit o chirie de 151.215 de lei.
"Organele de urm?rire penal? se vor pronun?a asupra caracterului infrac?ional al faptelor.”
DECIZIA INSPECTORILOR ANAF, extras