Abrogarea alineatului 13 al articolului 28 al Legii finanţării care stipula că sumele care depăşesc plafoanele institute de lege pentru finanţarea campaniilor se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat. Confiscarea a fost eliminată şi în cazu depăşirii plafoanelor de finanţare a campaniilor pentru referendumuri.

Un alt amendament depus de deputatul PSD Florin Iordache este abrogarea articolului 53 care statua că, pentru contravenţiile la finanţarea partidelor stabilite în articolul 52, ”contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contravaloarea în bani a bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente”.