Evenimentul ZileiSocialBacalaureat 2022. Ce subiecte au primit elevii la proba scrisă la Limba și literatura română, în funcție de profil

Bacalaureat 2022. Ce subiecte au primit elevii la proba scrisă la Limba și literatura română, în funcție de profil

Bacalaureat 2022. Ce subiecte au primit elevii la proba scrisă la Limba și literatura română, în funcție de profil
Pe 20 iunie, liceenii au susținut proba scrisă la Limba și literatura română, parte a examenului de Bacalaureat 2022. Astfel, elevii au avut de rezolvat varianta 6 din modelele de subiecte ale examenului național. La primul subiect, elevii au primit un text la prima vedere, aparținând lui Nicolae Iorga.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație urmează să publice și baremul de corectare pentru proba scrisă la Limba română, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro. Primele două subiecte ale examenului au fost similare profilurilor umanist și real, diferența fiind la cel de-al treilea subiect, acolo unde elevii au avut de rezolvat cerințe specifice profilului.

Subiecte la Bacalaureat 2022 – proba scrisă la Limba română, profilul real

La profilul real, subiectele la proba scrisă la Limba română au fost elaborate plecând de la un text ce aparține lui Nicolae Iorga, „Doamna Elena Cuza”. Subiectul 1.B a constat în scrierea unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, pe tema  „dacă întâlnirea cu o personalitate (istorică, culturală ș.a.) produce sau nu emoție”, unde elevii au putut apela la propriile experiențe culturale pentru rezolvarea subiectului, cât și la textul lui Nicolae Iorga.

La subiectul 2, elevii au avut de argumentat perspectiva narativă în lucrarea „Întunecare”, scrisă de Cezar Petrescu, iar la ultimul subiect, liceenii au avut de elaborat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile unei comedii studiate.

Subiecte la Bacalaureat 2022 – proba scrisă la Limba română, profilul umanist

La acest profil, subiectele la proba scrisă la Limba și literatura română s-au bazat pe același text al lui Nicolae Iorga, „Doamna Elena Cuza”, alături de prezentarea perspectivei narative din opera „Întunecare” , de Cezar Petrescu, similar profilului real.

La subiectul 3, elevii înscriși la un profil umanist au avut de elaborat un text care să prezinte, tot având la bază o comedie, particularitățile de construcție ale unui personaj studiat.

Urmează ca marți, 21 iunie, să fie susținută proba la materia obligatorie, iar miercuri proba la alegere, conform profilului şi specializării. Ultima probă scrisă, cea la Limba si literatura maternă, se va desfășura joi, 23 iunie 2022.

Afișarea rezultatelor la Bacalaureat 2022

Primele rezultate vor fi afișate pe data de 27 iunie, cel târziu până la ora 12:00. În aceeași zi, de la 12:00-18:00, elevii pot depune contestații, inclusiv de la distanță, prin mijloacele electronice puse la dispoziție pentru aceștia. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 1 iulie 2022, notele fiind afișate păstrând anonimitatea candidatului. Promovarea examenului de Bacalaureat este condiționată de trei etape:

 • recunoașterea/echivalarea/susținerea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea cel puțin a notei 5, la fiecare dintre probe;
 • media finală a notelor obținute la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6,00.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2022

Sesiunea iunie – iulie 2022:

 • 23 – 27 mai 2022 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 – 8 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 – 9 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9 – 10 iunie 2022 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 13 – 15 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 20 iunie 2022 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 21 iunie 2022 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 22 iunie 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 23 iunie 2022 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 27 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în
  intervalul orar 12:00—18:00
 • 28 – 30 iunie 2022 – Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022 – Afișarea rezultatelor finale.

Accesează: