"Cred c? ne-a dezavantajat", a declarat Pavelescu. "Pentru c? mesajul principal ?i singurul mesaj al USL a fost unul reiterat: "Jos, B?sescu!". Iar apari?iile pre?edintelui au dat sens acestui mesaj. În primele dou? s?pt?mâni inexisten?a acestui mesaj a creat mari probleme USL, pentru c? era un mesaj care func?iona în gol. Or, apari?ia pre?edintelui, care cu siguran?? a avut, probabil, rolul de a mobiliza electoratul de dreapta, nu ?i-a îndeplinit obiectivul", a apreciat liderul ARD.

Pavelescu a candidat pentru Camera Deputa?ilor în Colegiul Uninominal 2 Vâlcea, din partea ARD, ?i a pierdut în fa?a candidatului USL, Constantin R?dulescu, ob?inând doar 16,5% din totalul voturilor valabil exprimate în colegiu. Scorul s?u foarte mic îl împiedic? s? intre în Parlament la redistribuire.