Este vorba de proiectul „Innotech Student”, potrivit comunicatului Ministerului Fondurilor Europene.

„Bugetul alocat apelului este de 20 mil. euro, din care 17 mil. reprezintă contribuția UE, iar 3 mil. contribuția națională.

Solicitanți eligibili:

• Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;
• Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
• Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
• Academia Română;
• Asociaţii profesionale;
• Camere de comerţ şi industrie;
• Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
• Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
• Organizaţii sindicale şi patronate;
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
• ONG-uri;
• Parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Acțiuni sprijinite:

• Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;
• Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;
• Derularea programului de formare antreprenorială;
• Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
• Organizarea și derularea de întreprinderi simulate;
• Efectuarea de stagii de practică;
• Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;
• Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului” se arată pe pagina Ministerului Fondurilor Europene

Selecția beneficiarilor

„În primă instanță, administratorul de schemă (de exemplu, facultatea) face o campanie de informare referitoare la curs (cum se va desfășura, care va fi metodologia de selecție etc.) și apoi selectează studenții care vor participa la programul de antreprenoriat. În acest sens, administratorul de schemă va selecta un grup de cel puțin 300 de persoane, iar fiecare cursant va avea la dispoziție minimum 40 de ore în care să-și însușească o serie de cunoștințe (cursurile vor fi atât teoretice, cât și practice).
La finalul acestor cursuri, va avea loc etapa de selecție a planurilor de afaceri gândite de cursanți, selecție care va fi realizată de un juriu de specialitate. Acesta va fi format din reprezentați ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului. Domeniile din care vor fi selectate planurile de afaceri sunt următoarele:

turism și ecoturim;
textile și pielărie;
lemn și mobilă;
industrii creative;
industria auto și componente;
tehnologia informațiilor și telecomunicații;
procesarea alimentelor și băuturilor;
sănătate și produse farmaceutice;
energie și management de mediu;
bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii;
construcții;
distribuție.

De principiu, planurile de afaceri sunt elaborate de cei care au parcurs cursul de formare antreprenorială. Se pot înscrie în procesul de selecție și persoane care nu făcut cursul, numai că numărul acestora nu trebuie să depășească 10% din totalul de persoane care vor beneficia de finanțare pentru înființarea unui start-up.

Ce se va întâmpla după selecție

Studenții ale căror planuri de afaceri au trecut de etapa de selecție vor putea participa și la alte activități precum simularea de întreprideri sau efectuarea de internshipuri, activități menite să dezvolte spiritul antreprenorial al studenților și să-i introducă în câmpul muncii, acolo unde urmează să-și implemeteze afacerea. Pe lângă aceste activități, cei selectați vor beneficia și de servicii personalizate de consiliere și de înființarea propriu-zisă a afacerii.

După ce au fost parcurși acești pași, administratorul de schemă cere banii pentru firmele înființate de studenți. Pragul maxim de finanțare este de 100.000 de euro, în funcție de locurile de muncă create:

maximum 40.000 de euro, pentru cel puțin două locuri de muncă create;
maximum 60.000 de euro, pentru cel puțin trei locuri de muncă create;
maximum 80.000 de euro, pentru cel puțin patru locuri de muncă create;
maximum 100.000 de euro, pentru cel puțin cinci locuri de muncă create.
Banii se vor acorda în două tranșe, în baza unui contract de subvenție, astfel: 75 % la înființarea companiei și 25% în momentul în care antreprenorii vor face dovada că au ocupat locurile de muncă.

Fiecare beneficiar al acestui ajutor financiar va avea la dispoziție maximum șase luni de la semnarea contractului să angajeze numărul minim de persoane asumat în planul de afaceri. Dacă nu fac acest lucru, a doua tranșă de bani nu se mai acordă și trebuie să returneze prima tranșă primită (cei 75%).

Cel care monitorizează întreaga activitate a firmelor înființate este administratorul de schemă (respectiv facultatea). Monitorizarea se desfășoară timp de 12 luni, adică exact perioada în care studenții trebuie să implementeze ce și-au propus în planul de afaceri” potrivit avocatnet.ro.