Înscrierile pentru concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă de la Academia de Studii Economice din Bucureşti au loc în perioada 13-17 iulie. Din cele 5.500 de locuri, 2.669 sunt la buget. 

Concursul de admitere se va face pe baza unui eseu motivaţional şi a mediei de la Bacalaureat, iar pentru programele de licenţă cu predare în limbi străine, candidaţii vor susţine şi o probă de competenţă lingvistică.

Viitorii candidaţi pot completa deja formularul de preînscriere on-line pe site-ul universităţii: www.ase.ro.

Cele 11 facultăţi ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti oferă 24 de programe de studii universitare de licenţă cu predare în română, engleză, franceză şi germană.