WWF România susține, într-un comunicat, că decizia a fost luată, fără o consultare prealabilă cu entităţile impactate (custozii ariilor naturale protejate), fără ca autoritățile centrale să poată justifica natura urgenței. Potroivit WWF, purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat ulterior că „foarte mulți custozi au creat probleme în realizarea proiectelor de infrastructură”, însă justificarea nu este susținută de date pentru a se putea înţelege natura problemelor create (faptul de a nu emite avize favorabile în cazurile unor investiții cu impact semnificativ nu reprezintă în sine o abatere, ci din contră, o măsură de protecție  a ariilor naturale protejate  aflate în responsabilitatea custozilor în linie cu principiul precauției în luarea deciziilor de mediu și dispozițiile legislației UE în domeniu).

“Agenția Națională de Arii Naturale Protejate (ANANP) va monopoliza și „avizul custodelui”, un filtru birocratic care făcea diferența între proiectele prietenoase cu mediul și cele distructive. Acest aviz va fi eliberat dintr-un birou lipsit de expertiză în biodiversitate şi cunoaşterea situaţiei din teren, existând riscul  de a fi motivat după considerente politice și nu de mediu. Astfel, Guvernul scoate de la masa discuțiilor și deciziilor experții independenți, care până acum au vegheat ca dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică în ansamblu, în țara noastră, să se facă în mod sustenabil, asigurând în același timp condiții de viață de calitate pentru oameni.

Ariile protejate sunt esențiale pentru o dezvoltare durabilă a comunităților rurale și societății în general. Pierderile de mediu (ecosisteme din ce în ce mai puţin sănătoase), inclusiv din perspectiva fenomenelor generate de schimbările climatice foarte vizibile și în România, ne afectează pe toți, indiferent de opinii politice, vârstă, venituri sau categorie socială. WWF România face apel pentru revenirea la sistemul de management care include custodiile și remedierea problemelor legate de anumite custodii prin măsurile punctuale disponibile contractual și nu prin măsuri legislative generalizate, cu riscuri majore pentru viitorul naturii în România.

Înainte de a prelua atribuțiile și responsabilitățile tuturor custozilor, ANANP trebuie să demonstreze că deține capacitatea tehnică și financiară cel puțin pentru administrarea tuturor acelor arii naturale protejate cărora momentan le lipsesc structurile de administrare. În condițiile în care este de notorietate faptul că ANANP nu are capacitate nici pentru această situație, decizia eliminării tuturor custozilor independenți din structurile de administrare nu poate fi interpretată decât ca un act irațional și un atac direct la valorile democratice care ar trebui să stea la baza oricăror decizii politice, cu potențiale prejudicii economice, sociale și de mediu complet ignorate la momentul decizie luate de Guvern.”(Foto WWF)