Potrivit unui comunicat de presă, Guvernul va discuta, azi, în şedinţa săptămânală, proiectele de lege privind bugetele de stat şi al asigurărilor sociale de stat pe 2016, pe lista cu acte normative aflându-se şi aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul viitor, dar şi strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018.

De asemenea, pe ordinea de zi a Guvernului, sunt prevăzute şi câteva proiecte de ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Ar putea fi, de asemenea, discutată o ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dar şi un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi mai sunt prevăzute proiecte de hotărâri referitoare la alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor, proiect de hotătâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României.