Evenimentul Zilei > Economie > ANRM a păgubit statul cu zeci de milioane de euro între 2006 și 2010
ANRM a păgubit statul cu zeci de milioane de euro între 2006 și 2010

ANRM a păgubit statul cu zeci de milioane de euro între 2006 și 2010

Doar din neactualizarea cu indicele de inflaţie a taxei miniere, veniturile la buget au fost prejudiciate cu 13.512.000 lei

O sinteză a constatărilor unei acţiuni de control la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), realizată de organele îndrituite, reliefează că, în perioada 2006-2010, bugetul de stat a fost păgubit cu zeci de milioane de euro.

La capitolul „Nerespectarea prevederilor legale privind calculul şi plata redevenţei miniere pentru activitatea de exploatare” s-au constatat următoarele: În perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, titularii a 10 permise nu au virat la bugetul statului redevenţa de 738.855 lei. În trimestrul I din 2008, SC Carpat Agregate SA şi SC Emberom SRL nu au virat la buget 126.838 lei. Valoarea estimată a tuturor abaterilor săvîrşite de cele două este de 865.691 lei.

Între 2006 şi 2010 nu a fost raportată la ANRM cantitatea de 2.163.476 mc nisip şi pietriş, rezultând o gaură la buget de 2.818.297 lei

ANRM nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a urmărit recuperarea veniturilor în sumă de 555.842 euro şi de 399.500 USD, reprezentând fondul aferent transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, stabilit în licenţele miniere derulate în perioada 2006-2010.

Din nerespectarea prevederilor legale privind renunţarea la licenţele miniere s-a produs diminuarea veniturilor statului cu 3.747.771 euro şi 1.333.968 USD.

Concesiunile, găuri negre

În timpul auditului s-a estimat o diferenţă de redevenţă petrolieră cuvenită bugetului de stat de 2.407.702 lei.

Din nerespectarea prevederilor legale privind calculul redevenţei petroliere pentru transportul petrolului pe conducte magistrale bugetul a mai luat o gaură de 3.499.275 lei.

ANRM nu a evidenţiat în contabilitate cheltuieli cu transferul de tehnologie şi pregătire profesională de 1.664.816 USD şi 3.020 euro.

La capitolul „Nerespectarea prevederilor legale privind realizarea, de către titularii acordurilor petroliere, a lucrărilor prevăzute în programul minimal stabilit prin Acordul petrolier” s-a stabilit:

La Acordul de concesiune pentru perimetrul Focşani, încheiat cu Forest Oil International Corporation s-a constatat o abatere de 5.720.000 USD, având consecinţă nerecuperarea contravalorii lucrărilor cuprinse în programul minimal de lucrări şi nerealizate în valoare de 5.720.000 USD.

La Acordul de concesiune pentru perimetrul 3 Banat Est, încheiat cu SC Amro Gold Oil SRL s-a constatat o abatere de 500.000 USD. La Acordul de concesiune pentru perimetrul Satu Mare încheiat cu Rompetrol, o abatere în valoare de 6.100.000 USD.

La Acordul de concesiune pentru perimetrul 4 Arşiţa, abatere în valoare de 1.460.00 USD.

ANRM a aprobat încetarea Acordurilor petroliere încheiate cu SC Transion SRL pentru perimetrele Berteşti şi Filiu, valoarea estimată a abaterii fiind de 1.300.000 USD.