Proiectul a fost depus la finele anului trecut de parlamentari de la toate partidele, iar recent Guvernul și ANCOM și-au exprimat recent susținerea. 

Autorii proiectului amintesc că una dintre modificările, aduse anul trecut prin Legea nr. 203/2018, cu impact semnificativ asupra regimului sancționator prevăzut în legislația din domeniul de activitate al ANCOM, constă în instituirea ca regulă generală (nu doar pentru situațiile în care prin legi speciale se prevede această posibilitate, așa cum era stabilit până la modificările aduse prin dispozițiile Legii nr. 203/2018) de achitare a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

„Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal”, prevede legea în prezent.

Inițiatorii proiectului dau și exemple prin care marile companii pot evita amenzi substanțiale. Astfel, în cazuri în care ANCOM a dispus sancționarea unor diverși operatori cu amenzi de sute de mii sau de milioane lei, având în vedere că minimul amenzilor respective este în lege stabilit la 5.000 lei, de regulă, companiile pot plăti imediat doar 2.500 lei, deși legea stabilește în cazuri grave penalități care merg și până la 5% din cofra de afaceri.

„În cazul aplicării în forma actuală a dispozițiilor legale, norma juridică sancționatorie nu va mai avea suficientă forță de coerciție pentru a descuraja încălcarea normelor și a determina, astfel, contravenienții la respectarea acestora și la corectarea comportamentul contravențional”, arată inițiatorii.