În ciuda tuturor informațiilor care au apărut cu privire la situația actuală și trecută a domniei sale, Alina Gorghiu a continuat să critice și să ofere judecăți asupra a diverse cazuri, fără a se pronunța asupra neclarităților care o înconjoară. 

Pentru a fi un lider politic cât de cât legitim și cu o cădere morală, astfel încât să poată emite evaluări față de alte personalități ale spațiului politic, doamna președinte impusă a PNL are obligația de a răspunde unei serii de întrebări. Pentru a clarifica aceste lucruri, tinerii din cadrul Alianței Liberalilor și Democraților (TLDE), care militează pentru o clasă politică morală și curată, îi solicită doamnei Alina Gorghiu să răspundă cu privire la următoarele situații:

1. Este adevărat că ați avut, în perioada 2008-2009, următoarele contracte de asistență juridică:
a) AVAS vs. SOV Invest SA/FNI – contract de asistență juridică încheiat în 18.03.2008 pentru suma 12.000 Euro, s-a finalizat în data de 27.02.2009;

b) AVAS vs. SC Atlas SA – contract de asistență juridică încheiat în data de 17.03.2009 pentru suma de 6000 euro, s-a finalizat în 16.12.2009;

c) AVAS vs. Alia SA Craiova – contract de asistență juridică încheiat în data de 30.09.2009 pentru suma de 15.000 euro, s-a finalizat în 14.10.2010;

d) AVAS vs. ONT Carpați SA – contract de asistență juridică încheiat în 30.09.2009 pentru suma de 10.000 euro, s-a finalizat în 16.03.2010?

2. Care este motivul pentru care nu ați declarat aceste contracte în declarația de interese pe care aveați obligația să o completați în calitate de deputat? Sunteți în situația prevăzută de Codul Penal, aceea a falsului în declarații.

3. Este adevărat că în 2012 ați exercitat simultan funcții și calități publice contrar prevederilor art. 81 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, potrivit Constituției, cu excepția celei de membru al Guvernului”? Vă amintim că în 2012, ați deţinut simultan funcţia publică de deputat în Parlamentul României şi cea de membru în Biroul Electoral Central pentru Referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din 29 iulie 2012, precum și pentru alegerile locale din 2012, ceea ce contravine dispozițiilor regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor oficiilor electorale constituite la Referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din 29 iulie 2012, aprobat prin Hotararea BEC nr. 1H publicata în Monitorul Oficial al României nr.496/19 iulie 2012, care prevede la art. 1 alin. (2) că „în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor şi oficiilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat”.
Așteptăm clarificările pe care le considerăm necesare la aceste întrebări, deoarece, societatea românească are nevoie să afle adevărul despre cei care se află în funcții importante din statul român. Pentru dumneavoastră este, deopotrivă, un bun prilej pentru a îndepărta toate dubiile care planează asupra imaginii și activității pe care ați desfășurat-o. 

Refuzul de a da explica aceste aspecte reprezintă confirmare tacită a celor prezentate, fapt ce decredibilizează întregul dumneavoastră discurs public, dar și acțiunile pe care le întreprindeți.