Chiar dacă ești debranșat de la sistemul public de încălzire centralizată, poți să fii pus la plata încălzirii spațiilor comune ale unui bloc de locuințe, dacă aceasta se realizează de la sistemul public. Decizia aparține Curții de Justiție a Uniunii Europene și a fost pronunțată într-un caz din Bulgaria, putându-se aplica foarte bine și în România.

Optica judecătorilor de la CJUE este una limpede: dacă trăiești la comun, într-un bloc de locuințe, ești și proprietarul unor cote indivize, cum este scara blocului, beciul sau camera care este folosită pe post de uscătoir, și în consecință tot ce se consumă în aceste spații trebuie achitat la comun, fie că ești branșat la sistemul de termoficare, fie nu. În cazul judecat la CJUE, doi bulgari au refuzat să plătească pentru consumul de energie termică aferent instalaţiilor interioare şi părţilor comune ale clădirilor în care se află apartamentele acestora, și au contestat facturile emise pentru aceste servicii. Judecătorii de la CJUE au stabilit că este dificil de conceput să se poată individualiza în întregime facturile referitoare la încălzire în clădirile aflate în proprietate comună, în special pentru încălzirea aferentă instalaţiei interioare şi părţilor comune, dat fiind că apartamentele dintr-o astfel de clădire nu sunt independente unele de altele pe plan termic deoarece căldura circulă între spaţiile încălzite şi cele care sunt mai puţin încălzite sau nu sunt încălzite.

La noi în țară, nu de puține ori au fost scandaluri în asociațiile de proprietari cu privire la plata acestor tipuri de cheltuieli. În filozofia românului dacă te-ai debranșat de la sistemul de încălzire, nu mai trebuie să plătești pentru agentul termic furnizat în spațiile comune. Din acest motiv, în majoritatea blocurilor din România, caloriferele de pe casele scărilor au dispărut, iar țevile au fost blindate de instalatori.