Evenimentul Zilei > Social > Alertă alimentară! Pericolele produselor „țărănești” și „de casă”
Alertă alimentară! Pericolele produselor „țărănești” și „de casă”

Alertă alimentară! Pericolele produselor „țărănești” și „de casă”

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat, la nivel naţional, în perioada 25.11-13.12.2019, numeroase controale care au vizat modul de respectare a prevederilor legale privind protectia consumatorilor la comercializarea produselor din carne.

Au fost controlaţi 977 operatori economici, dintre care la un număr de 663 (67,86 %) au fost constatate deficienţe. În cadrul acţiunilor de control a fost verificată o cantitate de 59406 kg produse din carne din care 9149 kg(15,4%) nu se încadrau în prevederile legale privind protecţia consumatorilor.

De asemenea, au fost prelevate 20 eşantioane de produse din carne care, urmare analizelor de laborator, a rezultat că 2 (10 %) nu se încadrau în prevederile legale, în vigoare.

Ce măsuri a luat ANPC:

– aplicarea de 747 sancţiuni contravenţionale dintre care 366 avertismente şi 381 amenzi contravenţionale în valoare de 2.097.500 lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor.

– oprirea definitivă şi retragerea de la comercializare a circa 1840 kg produse din carne, în valoare de 35.332 lei, produse cu parametrii neconformi şi/sau cu data durabilităţii minimale depăşită;

– oprirea temporară de la comercializare a circa 2699 kg produse din carne, în valoare de 64164 lei până la remedierea neconformităţilor constatate;

În cursul acţiunii de control s-au constatat o serie de abateri, dintre care menţionăm:

– Comercializarea de carne şi produse din carne ce prezentau caracteristici organoleptice neconforme;

– Comercializarea de produse din carne care nu se încadrau în parametrii fizico-chimici impuşi prin prevederile legale în vigoare;

-Comercializarea de produse din carne ce prezentau data durabilităţii minimale/data limita de consum depăşită fata de cea stabilită de producători;

– Comercializarea produselor din carne, fără informaţii sau cu informaţii incomplete;

– Înscrierea de menţiuni şi/sau utilizarea de denumiri menite a induce în eroare consumatorii asupra naturii reale a produsului.

De asemenea s-au mai constatat următoarele abateri: lipsă sau înscrierea incompletă a declaraţiei nutriţionale, lipsa înscrierii sau nevizibilitatea datei durabilităţii minimale, neînscrierea cantităţii nete, neevidentierea prin semne grafice distincte a ingredientelor cu efect allergen, neînscrierea în lista ingredientelor a categoriei aditivilor utilizaţi, lipsa înscrierii sau înscrierea eronată pe etichete a tratamentului termic utilizat la obţinerea produselor, lipsa traducerii în limba romană a elementelor de identificare şi caracterizare, etichete cu elementele de identificare-caracterizare ilizibile, lipsa menţionării naturii membranei utilizate, nerespectarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a produselor.

Cum se poate păcăli consumatorul

Astfel, prin sintagmele „Ţărănesc”, respectiv , „Casei” din denumire, cu impact psihologic asupra consumatorilor (ştiut fiind că produsele de casă sau cele din gospodăriile ţăranilor sunt apreciate de consumatorii români), aceştia sunt induşi în eroare prin prezentarea, prin orice mijloace, a unor afirmaţii şi indicaţii care nu sunt conforme cu parametrii ce caracterizează produsele.

28% din operatorii economici controlaţi nu asigurau informarea consumatorilor cu privire la preţuri, respectiv: neafişarea preţului de vânzare, neafişarea preţului pe unitatea de măsură, neindicarea concomitentă a preţului de vânzare şi/sau a preţului pe unitatea de măsură, afişarea preţurilor la comercializare cu caractere mici, ilizibile sau în locuri greu accesibile.

Promoțiile, incorecte

Practici comerciale incorecte: erau afişate pliante ce făceau referire la o promoţie fără că produsul să fie în stoc, la vitrină există un afiş promoţional inscripţionat cu sintagma „Promo/ Crenvurst/cabanos 130 gr/portie”, iar în urma verificărilor, s-a constatat că porţia era de 62 gr/produs, produse aflate în promoţie, în pliantul de prezentare, dar în realitate nu s-a făcut aprovizionarea, nerespectându-se astfel promoţia, informarea cu privire la promoţie era incompletă, deoarece nu se specifică „În limita stocului disponibil”, existau la promoţie produse pentru care nu era afişat şi preţul de referinţă pentru comparaţie, pentru produsele din carne preambalate aflate la limita datei de consum, care aveau aplicate etichetele „25% Reducere” sau „50% Reducere”, nu era afişat nici preţul vechi şi nici preţul nou.

Alte abateri constatate: Neafişarea denumirii societăţii, mijloace de măsurare neverificate metrologic sau cu verificarea metrologică expirată, folosirea de mijloace de cântărire ale căror informaţii nu erau clare şi vizibile pentru consumatori, neafişarea, la loc vizibil a Codului Unic de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI) şi/sau orarul de funcţionare, nu erau afişate la loc vizibil certificatele de înregistrare la registrul comerţului din care să reiasă obiectul de activitate, neafişarea orarului de funcţionare, lipsa registrului unic de control şi a autorizaţiei de funcţionare.

SFATURI PENTRU CONSUMATORI

– La cumpărarea produselor din carne acordaţi atenţie deosebită la aspectul produsului atât exterior cât şi în secţiune, dacă este posibil;

– Nu achiziţionaţi produsele la care suprafaţa este mâzguită, lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, produse cu miros şi culoare modificate, consistență nespecifică sortimentului, cu grăsime acumulată sub membrană, aspect de vech;

– Urmăriţi modul de etichetare a produselor din carne, nu cumpăraţi produse preambalate neetichetate, iar pentru cele comercializate vrac este obligatorie înscrierea, la locul de comercializare a datei durabilităţii minimale/ datei limita de consum şi a ingredientelor alergene;

– Refuzaţi produsele din carne pentru care aveţi îndoieli privind calitatea şi modul de informare prin etichetare;

– Refuzaţi produsele din carne pe care nu este înscrisă data durabilităţii minimale/data limită de consum sau dacă aceasta este modificată sau depăşită;

– La cumpărarea produselor alimentare şi, implicit a produselor din carne, solicitaţi şi păstraţi bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care,

în mod justificat, doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs;

– Nu cumpăraţi produsele din carne din locuri neautorizate, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu vă poate elibera bon de casă cu care să justificaţi tranzacţia comercială şi riscaţi să achiziţionaţi un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea, se arată în comunicatul emis de ANPC.