1. Vocabularul european al filosofiilor, volum coordonat de Barbara Cassin, Editura Polirom

Traducere și adăugiri la ediția în limba română coordonate de Anca Vasiliu și Alexander Baumgarten

Lucrare monumentală realizată de un colectiv de aproape o sută de autori și acoperind circa 15 limbi europene, Vocabularul european al filosofiilor prezintă și compară, în cele aproximativ 400 de intrări ale sale, mai bine de 4.000 de termeni specifici unei limbi sau, pentru cei moșteniți din Antichitate, culturii europene, precum și aspecte ce țin de funcționarea unei limbi în ansamblu.

Termenii importanți beneficiază de o tratare amplă, cu un istoric exhaustiv și, acolo unde este cazul, compararea destinului lor în diferite limbi, ca și de expunerea, în chenare separate, a sensului și rolului lor în concepțiile unor autori semnificativi.

„Un ghid al Europei filosofice”

În plus, deși termenii discutați au făcut, în diverse perioade și la diverși autori, obiectul speculației filosofice, mulți dintre aceștia au fost preluați de științele umaniste sau au trecut în limbajul cotidian, ceea ce face volumul cu atât mai interesant pentru intelectualii de formație umanistă în general și pentru publicul larg.

„Fiecare articol pornește de la un nod de intraductibilitate şi recurge la compararea unor reţele terminologice a căror distorsiune constituie istoria şi geografia limbilor şi culturilor. Este un instrument de lucru de un tip nou, indispensabil comunităţii ştiinţifice lărgite care caută să se constituie, și în acelaşi timp un ghid al Europei filosofice pentru studenţi, profesori, cercetători şi cei curioşi să cunoască atât limba lor, cât şi limba altora.” (Barbara Cassin)

Blaga și Noica, orizonturi ale filosofiei românești

„Faţă de ediţia originală, volumul tradus în limba română cuprinde în plus articole şi note complementare specifice vocabularului filosofic românesc, redactate în spiritul dicţionarului conceput de Barbara Cassin. Pe de o parte sunt articole de sinteză cu intrare proprie, precum «Română (limbă)» sau «Vocabularul filosofic românesc». Acestea sunt echivalente articolelor de fond din dicţionarul original, care propun o viziune istorică şi lingvistică asupra limbii şi creaţiei unui lexic filosofic”.

„Pe de altă parte, există numeroase inserturi de note, uneori mici articole, toate însoțite de referinţe bibliografice, care extind aria lexicului existent în ediţia originală către vocabularul românesc şi către filosofi români precum Lucian Blaga sau Constantin Noica, care au creat la rândul lor un vocabular, un limbaj filosofic şi un mod de a filosofa în orizontul limbii române.” (Anca Vasiliu, Alexander Baumgarten)

Din 15 aprilie, ediția tipărită este disponibilă pe www.polirom.ro.

2. Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, de Jean Chevalier și Alain Gheerbrant, Editura Polirom

Ediția a doua revazută și adăugită
Traducere de Micaela Slăvescu, Laurențiu Zoicas (coord.),
Daniel Nicolescu, Doina Uricariu, Olga Zaicik, Irina Bojin, Victor-Dinu Vlădulescu, Ileana Cantuniari, Liana Repețeanu, Agnes Davidovici, Sanda Oprescu

Chei de interpretare

Într-o epocă în care imaginația este revalorificată ca resort al descoperirilor și progresului, dicționarul coordonat de Jean Chevalier și Alain Gheerbrant ilustrează varietatea cheilor de interpretare – oficiale și subversive, analitice și emoționale, spirituale și sexuale – oferite în diferite culturi simbolurilor fundamentale ale omenirii. Cu informații din cele mai diverse domenii, de la teologie și astrologie la psihanaliză sau publicitate, și avînd la bază surse folclorice, literare și artistice, cele peste 1.200 de articole dezvăluie o multitudine de sensuri ale limbajului simbolic și invită cititorul la reflecție și la descifrarea a numeroase alte enigme.

3. Măsura lucrurilor, de Andrew Robinson, Editura ART

Traducere din limba engleză de Delia Ungureanu

Măsura lucrurilor este prima istorie complet ilustrată asupra acestui subiect. Acoperă o arie foarte largă şi diversă şi explică ideile din spatele unităţilor de măsură şi a instrumentelor pentru măsurat, care stau la baza fizicii universului – electronii, Pământul şi stelele -, cât şi a corpului şi gândirii umane.

Istorie și știință

În parte istorie fascinantă, în parte ştiinţă de ultimă oră, urmăreşte tot ceea ce e măsurabil, începând de la temperatură, cutremure de pământ şi radioactivitate la muzică, sânge şi atitudini sociale, alături de originile sistemului metric în timpul Revoluţiei Franceze.

Este o poveste care îl poartă pe cititor de la imaginile galaxiilor îndepărtate surprinse de telescopul spaţial Hubble la testele de inteligenţă care sondează cele mai ascunse colţuri ale minţii.

De neratat!

4. Dicționar de idei primite de-a gata, de Gustave Flaubert, Editura ART

Traducere din limba franceză, prefață și note de Irina Mavrodin
Ilustrații de Mircea Pop

Gustave Flaubert a fost întotdeauna fascinat de prostia omenească pe care o definea ca „voința de a conchide”.

Atenție, umor ucigător!

Așa s-a născut inegalabilul său „Dicționar de idei primite de-a gata”, un catalog necruțător de prostii, bazaconii, clișee, locuri comune, jumătăți de adevăr, platitudini nerumegate, absurdități și aiureli cu aer de verdict care se dovedește și acum incredibil de actual și de relevant.
Doar că această bijuterie de carte, străbătută subteran de un umor ucigător și ironie, funcționează ca un savuros și eficient antidot împotriva prostiei.
Indispensabil în vremuri de pandemie!

5. Planeta noastră, de Alastair Fothergill și Keith Scholey, Editura Litera

,,Mie îmi pare că natura este cel mai vast izvor de încântare, cel mai vast izvor de frumusețe vizuală și cel mai vast izvor de interes intelectual. Este cel mai vast izvor pentru atâtea lucruri din viață, încât face viața să merite să fie trăită.

Dependența de natură

Fie că ne dăm seama sau nu, suntem total dependenți de natură. Ea ne oferă fiecare îmbucătură de hrană și fiecare gură de aer. Este lucrul cel mai de preț pe care îl avem și trebuie să o apărăm. Viitorul depinde de capacitatea noastră de a trece la fapte chiar acum.”
Sir David Attenborough

6. Dicționar de istoria și filosofia științelor, de Dominique Lecourt, Editura Polirom

Ediția a II-a revazută și adăugită
Traducere de Laurențiu Zoicas (coord.), Aliza Ardeleanu, Camelia Capverde, Antonia Cristinoi, Dana Ligia Ilin, Ileana Littera, Marius Roman, Elena Soare, Violeta Vintilescu
Colecția Dicționare, Enciclopedii

Demers original, de mari proporții, ce reunește aproape două sute de cercetători și profesori universitari, oameni de știință, filosofi, istorici și sociologi, Dicționarul de istoria și filosofia științelor își introduce cititorii în realitățile gândirii științifice.

Istorie a ideilor științifice

Mai mult decît dicționarele de epistemologie sau de istoria știintelor, care fie întreprind doar un examen tehnic al teoriilor și metodelor, fie se mulțumesc să enumere reperele semnificative în evoluția diverselor discipline, caracterul aparte al acestei lucrări impunătoare vine din faptul că îmbină cercetarea istorică a conceptelor, teoriilor și descoperirilor din știință cu reflecția filosofică.

Ni se dezvăluie astfel o gândire științifică vie, cu perspectivele și resorturile ei profunde, cu evoluții sinuoase din care nu lipsesc controversele, redată în forma eseului dens, însă unitar ca viziune, formă pe care o îmbracă cu predilecție articolele volumului.

Noutăți

Veritabilă istorie a ideilor științifice, sumă a marii aventuri intelectuale pe care o reprezintă știința, Dicționarul este, dincolo de extraordinara bogăție a informației, mai ales un mijloc privilegiat de deschidere față de vastul câmp al acestor idei la care istoria și filosofia științelor ne oferă acces.

A doua ediție actualizează și completează materialul inițial cu numeroase informații, referințe bibliografice și articole noi.

7. 109 răspunsuri ştiinţifice la întrebări cotidiene. Ce nu ştia Einstein…, de Robert L. Wolke, Editura Polirom

Traducere de Lucia Popovici
Colecția Hexagon. Practic

Cum se fabrică săpunul? De ce sarea împrăștiată pe stradă topește gheața? Efectul de seră este diferit de încălzirea globală? Cum putem afla câtă energie ne oferă un anumit aliment?

Știați că?

Mulți dintre noi își pun zilnic asemenea întrebări. Această carte oferă iubitorilor genului „știați că” explicații ale „misterelor” din viața de zi cu zi, dintre care nu puține contrazic opiniile noastre curente. Răspunsurile sunt adesea însoțite de mici experimente amuzante, cu ajutorul cărora vom afla mai multe despre lumea fascinantă în care trăim.

Din cuprins:
De ce cerul este albastru? • De ce nu arde lumânarea fără fitil? • De ce berea caldă se răsuflă? • Cum izolează polistirenul? • Cum face înălbitorul de rufe diferența între hainele albe și cele colorate? • Sarea de mare este preferabilă sării de masă obișnuite? • Cum sunt create culorile artificiilor?

8. Dicționar de scriitori francezi, de Angela Ion, Editura Polirom

Colecția Dicționare, Enciclopedii
O lucrare monumentală, un excepțional instrument de lucru pentru toți cei interesați de cultura și literatura franceză.

De ieri și de astăzi

Consacrat unei culturi cu o îndelungată tradiție, Dicționarul oferă informații esențiale despre principalii reprezentanți ai acesteia, de la începuturi până în perioada actuală. Cele aproximativ șapte sute de articole, acoperind domenii diverse – în primul rînd literatura, dar și filosofia, istoria, antropologia sau sociologia –, prezintă deopotrivă scriitori ale căror opere au înfruntat trecerea timpului și autori a căror celebritate efemeră s-a datorat unor mode trecătoare.

Datele biografice și comentariile asupra operelor sunt completate de rubrici referitoare la volumele scriitorului respectiv, principalele ediții, traducerile în limba română și referințe critice.

Baudelaire, Claude Lévi-Strauss, Zola…

Scriitorii sunt situați în dubla perspectivă a epocii în care au trăit și a epocii noastre, punându-se în lumină modificările în perceperea unora dintre ei de către cititorii lor succesivi, precum și modul în care sunt receptați astăzi de public.

Din cuprins:
Pierre Abelard • Honoré de Balzac • Roland Barthes • Charles Baudelaire • Albert Camus • Jean Cocteau • Jacques Derrida • René Descartes • Alexandre Dumas • Paul Éluard • Gustave Flaubert • Benjamin Fondane • André Gide • Victor Hugo • Eugène Ionesco • Vladimir Jankelevitch • Alphonse de Lamartine • Pierre Larousse • Jean-Marie Le Clézio • Claude Lévi-Strauss • Guy de Maupassant • Jules Michelet • Nostradamus • Daniel Pennac • François Rabelais • Arthur Rimbaud • Jean-Jacques Rousseau • Marchizul de Sade • George Sand • Jean-Paul Sartre • Georges Simenon • Stendhal • Tristan Tzara • Paul Valéry • Paul Verlaine • Voltaire • Marguerite Yourcenar • Émile Zola

9. Animale sălbatice. Enciclopedie ilustrată, Editura Litera

Este o enciclopedie care te pune față în față cu animale extraordinare, te ține cu sufletul la gură și te poartă cu gândul în cele mai importante și mai frumoase habitate ale Terei.

Diversitate

Din adâncurile pădurii tropicale umede costaricane până în luxuriantele mlaștini din Okavango, din multifațetata Europă până în ținuturile aride ale Australiei, descoperă uriașa diversitate a lumii noastre naturale și viața tainică a creaturilor care o populează.

10. Enciclopedie de cultură generală, Editura Litera

• Universul și Pământul
• Plante și animale
• Medicină și corp uman
• Știință și tehnologie
• Istorie și religii

Teste-fulger

Aceasta este o carte ceva mai deosebită. Un text enciclopedic însoțit de întrebări cu răspuns multiplu, pentru fiecare secțiune tematică în parte.

Ca să afli dacă ai răspuns corect, e suficient să întorci pagina și vei găsi îndată soluția, împreună cu casete de text cu informații enciclopedice suplimentare și o sumedenie de curiozități, plus o serie de ilustrații sugestive. Testele-fulger te vor ajuta să te întreci cu prietenii pentru a afla care dintre voi are mai multe cunoștințe într-un domeniu sau altul.

11. Monștri. Un bestiar al bizarului, de Christopher Dell, Editura ART

Cea mai complexă şi frumoasă enclopedie despre cele mai urâte şi bizare creaturi ale imaginarului. Publicată în coediţie cu Thames&Hudson, această carte garantează un plonjeu în apele fantasticului!

Fascinația monștrilor

Monştrii au fascinat oameni de formaţii diverse, de la biologi la filozofi şi de la istorici de artă la antropologi. Astăzi, suntem năpădiţi de minotauri, zei cinocefali, vârcolaci, centauri, harpii, monştri marini, extratereştri cu tentacule, sirene, troli, căpcăuni, diavoli, demoni şi ciclopi.

Toate culturile de pe pământ îşi au monştrii lor specifici şi cu cât aflăm mai multe despre ei cu atât devin mai fascinanţi. Povestea, obiceiurile, dietele lor curioase şi modalităţile în care pot fi anihilaţi creează tabloul unei dezlănţuiri de nestăvilit a imaginaţiei.

Universalitate

Ce spune despre omenire existenţa monştrilor, fie ea şi numai în minţile noastre? Cum au supravieţuit ei timp de mii de ani şi de ce sunt universali? De ce întâlnim uriaşi cu un singur ochi şi în Japonia şi în Grecia antică, sau dragoni şi în Europa şi în China?

Sunt câteva dintre întrebările la care cartea lui Christopher Dell încearcă să răspundă. Îmbogăţind informaţiile propriu-zise cu o serie extraordinară de ilustraţii bizare, Monştri ne oferă o istorie vizuală fascinantă a fiarelor care au zguduit omenirea, întâlnite în artă şi cultură, în legende şi mitologii.

12. Listomania, Editura ART

Traducere din limba engleză de Iuliana Ionescu
Un univers fascinant organizat într-o enciclopedie vizuală. 2 663 de lucruri şi fapte care te vor uimi, te vor înfiora şi te vor face un om mai bun.

16 roboți și 11 specii dispărute

Ce caută 16 roboţi, 6 clădiri monumentale, 11 specii dispărute şi 8 piese de echipament sportiv pe coperta acestei cărţi? E simplu – toate apar în uimitoarele pagini din Listomania, o minunată enciclopedie plină de informaţii folositoare, dar şi neobişnuite despre tot ce vreţi.

În interiorul acestei cărţi vei găsi 190 de liste cu cele mai înalte, cele mai vechi, ciudate sau şocante lucruri din istorie şi de pe întreg mapamondul, printre care:
• 22 de cărţi interzise
• 20 de artişti neobişnuiţi
• 10 locuri de pe Pământ încă neexplorate
• 18 lucruri care au picat din cer
• 7 lucruri imorale făcute în numele ştiinţei
• 15 creaturi cu ritualuri ciudate de împerechere
• şi multe altele