Evenimentul Zilei > Social > După ANAF, o altă instituție pe lista risipitorilor banului public
După ANAF, o altă instituție pe lista risipitorilor banului public

După ANAF, o altă instituție pe lista risipitorilor banului public

Misiunea de audit financiar pe anul 2017 a Curţii de Conturi la Academia Română a descoperit denaturări semnificative, potrivit raportul public. Printre altele, este vorba despre lipsă în gestiune şi plăţi în valoare mai mare de 2 milioane de lei nerecuperate dintr-un program de studii şi de cercetare postdoctorală.

Curtea de Conturi a efectuat misiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuție a bugetului de stat pentru anul 2017 la Academia Română. Aceasta a constatat denaturări semnificative. Este vorba despre lipsa din gestiune a aproximativ 100.000 de lei și creanțe de 591.000 de lei în afara bilanțului.

În anul 2018, în cadrul Academiei Române s-a desfășurat misiunea de audit financiar asupra Contului anual de execuție a bugetului de stat pentru anul 2017. S-a formulat o opinie contrară, întrucât valoarea cumulată a abaterilor constatate depășește pragul de semnificație. Prin urmare, situațiile financiare în ansamblul lor nu prezintă fidel performanța financiară a instituțuției la 31 decembrie 2017, potrivit raportului realizat de către Curtea de Conturi. 

Redăm o parte din conținutul raportului:

„Pe parcursul misiunii, entitatea a inițiat/realizat unele acțiuni pentru corectarea unor deficiențe identificate, acestea fiind legate de exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare (corectarea soldului contului „Debitori”, care nu reflecta situația reală, prin menținerea în sold a unei sume fără existența unui titlu executoriu) și de calitatea gestiunii economico-financiare, respectiv legalitatea angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor din fonduri publice (recuperarea unei sume reprezentând plăți fără existența unui angajament legal).

Pe lângă existența unor erori de înregistrare și raportare a unor operațiuni, s-a constatat din nou lipsa de acțiune a Academiei Române în privința calculării, reținerii și virării contribuțiilor de asigurări sociale de stat datorate pentru indemnizațiile achitate membrilor titulari, de onoare și corespondenți, aspecte semnalate și anterior. Totodată, nu a fost corect raportată în contul de execuție plata contribuției pentru concedii și indemnizații datorată de angajator la Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate, aferentă anului 2017. Astfel, s-a raportat o sumă mai mare decât valoarea plăților efectuate, respectiv de 49.000 de lei.

În componența contului „Debitori” s-a constatat existența unei sume de 95.000 de lei, reprezentând debit lipsă gestiune.

Astfel, în septembrie 2009 s-a constatat lipsa a 1.890 de bonuri valorice de carburant aferente perioadei ianuarie 2008-iunie 2009, pentru care Serviciul juridic a formulat plângere penală împotriva angajatului care a avut în atribuție gestionarea bonurilor de carburant pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, însă aceasta a fost respinsă ca nefondată, încheierea fiind comunicată Academiei Române în data de 5.09.2016. De la momentul comunicării Încheierii, Academia Română nu a mai făcut niciun demers în sensul recuperării sumei de 95.000 de lei.

De asemenea, nu au fost recuperate plăți considerate neeligibile, în sumă de 2.406.000 de lei, aferente proiectului „Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctorală” – POSDRU/89/1.5/S/61104.

În patrimoniul entității există creanțe în sumă de 1.329.000 de lei față de bugetul de stat și creanțe în sumă de 486.000 de lei față de partenerii privați români și străini, dar și în conturi în afara bilanțului, în sumă de 591.000 de lei, a căror recuperare nu mai este posibilă.

În ceea ce privește întocmirea Programului anual al achizițiilor publice în structura legal aprobată s-a constatat că au fost înscrise în „Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017” lucrări și servicii care nu au fost achiziționate de instituție, având valoarea de 775.000 de lei.

Printre recomandările formulate cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru înlăturarea deficiențelor constatate în timpul misiunii de audit se numără: calcularea, reținerea și virarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat datorate pentru indemnizațiile achitate membrilor titulari, de onoare și corespondenți; continuarea demersurilor legale în vederea recuperării sumei constatate lipsă din gestiune; verificarea, analizarea și stabilirea legalității cheltuielilor declarate neeligibile de către Autoritatea de Management POSDRU, în vederea recuperării sumelor reprezentând plăți invalidate/nerambursate; luarea unor măsuri în vederea recuperării sumelor alocate de la bugetul de stat și a celor datorate creditorilor, iar pentru sumele solicitate prin cereri de rambursare și invalidate de AM POSDRU pentru care au reieșit aspecte de nelegalitate, luarea unor măsuri în sensul stabilirii cauzelor exacte și a persoanelor direct răspunzătoare, prin a căror inacțiune s-a produs abaterea.”, potrivit raportului Curții de Conturi.

Raportul Curții de Conturi este disponibil pe site-ul instituției. Acesta poate fi descărcat în format PDF.

Academia Română este cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală al țării. Aceasta reunește personalități consacrate din domeniile științei și culturii, atât din țară, cât și din străinătate. 

 

Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: