Absolvenţii  instituţiilor de învătământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioada de 6 luni,  reprezentând 50%  din valoarea indicatorului social de referinţa al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă in vigoare, se arată într-un comunicat al Agenției Municipale de Ocupare București.

Aceasta cu condiția să se înregistreze la agenţia de ocupare a forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice  de la data absolvirii, ca persoană  în căutarea  unui loc de muncă.

Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite in vederea angajării (informare şi consiliere profesională, medierea muncii,  formare profesională).

Actele  necesare  pentru  înregistrarea  absolventului  la  A.L.O.F.M.  ca  persoană  în  căutarea  unui loc de muncă  sunt:actul de identitate, în original şi copie; actele de studii şi de calificare  sau  adeverinta  din care sa rezulte dataabsolvirii, în original şi copie, adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.