Absolvenţii care au picat bacul, dar şi liceenii care termină cele 10 clase obligatorii şi care nu îşi pot găsi un loc de muncă se pot înscrie în cel mult 60 de zile pentru a primi ajutor de şomaj. Acesta constă în 250 de lei, acordat pentu o perioadă de şase luni.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, 44.954 dintre şomeii înregistraţi au sub 25 de ani, 34.929 au între 25 şi 29 de ani, 103.328 au între 30 şi 39 de ani, 129.670 au între 40 şi 49 de ani, 63.712, între 50 şi 55 de ani, iar 68.100 au vârstă peste 55 de ani.

În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze pe piaţa muncii, aceştia trebuie să prezinte următoarele acte pentru înscrierea în programul de şomaj:

-actul de absolvire a formei respective de învatamant, în original şi în copie;

-adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii.

Absolvenţii de liceu care nu se numără printre norocoşii care au promovat bacalaureatul, au nevoie de următoarele documente pentru a beneficia de ajutorul de 250 lunar de lei timp de o jumătate de an

-actul de identitate, în original şi copie;

-actele de studii şi de calificare,în original şi copie;

-adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sanatoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restrictii medicale;

-actele eliberate de organele financiar teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activitaţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurarilor pentru somaj şi stimulării ocuparii forţei de muncă în vigoare.

Statul acordă şi stimulente pentru angajarea tinerilor absolvenţi. Absolvenţii care se înregistrează la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se angajeză cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Dreptul de a obţine această primă se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. Pentru cei care se angajeză pe o perioadă mai mare de 12 luni, cu normă întreagă, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.