Cetatea Vaticanului asigură o bază teritorială minimă Sfântului Scaun. Situată în partea de vest a Romei (Vaticanus Ager), cuprinde Bazilica Sf. Petru, palatele şi grădinile Vaticanului (aproximativ 0,44 kmp). Sub jurisdicţia Vaticanului, atât în Roma, cât şi în alte locuri din Italia, se mai află şi alte proprietăţi, astfel încât autoritatea efectivă a Statului Vatican se exercită pe 142 kmp.

Pe viaţă

Populaţia statului Cetăţii Vaticanului este de circa 800 de locuitori de religie catolică. Limba oficială: latină, italiană. Forma de guvernământ: monarhie absolută electivă pe viaţă. Situaţia politică internă: Sfântul Scaun, ca entitate recunoscută în raporturile internaţionale, subiect suveran de drept internaţional, înseamnă în esenţă Suveranul Pontif şi Curia Romană.
Suveranul Pontif este atât suveran al Statului Cetăţii Vaticanului, cât şi conducător al Sfântului Scaun. "Guvernarea" Sfântului Scaun – este asigurată de Secretariatul de Stat, a cărui activitate este completată de mai multe instituţii: Congregaţiile apostolice, Consiliile Pontificale, Tribunalele, Prefectura Casei Pontificale şi alte organisme.
Ziua naţională este 13 martie (data alegerii actualului Suveran Pontif).

Pe lista patrimoniului

Întregul Stat al Cetăţii Vaticanului este înscris, la cererea sa, din ianuarie 1960, în Registrul internaţional al bunurilor culturale sub protecţie specială, creat prin Convenţia internaţională asupra protecţiei bunurilor culturale, semnată la Haga la 14 mai 1954. Sfântul Scaun are relaţii diplomatice cu Uniunea Europeană (UE), este observator permanent pe lângă Naţiunile Unite, este membru sau observator în multe alte organizaţii internaţionale.

Vaticanul are propriul oficiu poştal, supermarket, bancă (bancomatele sunt singurele din lume care folosesc limba latină), staţie feroviară, centrală generatoare de energie electrică și casă de editură. Vaticanul emite propriile monede şi timbre şi controlează propriul domeniu de internet.
Radio Vatican – postul oficial de radio, este unul dintre cele mai influente din Europa. L'Osservatore Romano este ziarul semi-oficial, fiind publicat de laici catolici, dar conţine informaţii oficiale.
Întreg teritoriul statului Vatican a fost înscris în anul 1984 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.