Ca în fiecare an, o parte dintre clienţii Electrica au petrecut Paştele „încălziţi“ doar de lumina divină a Învierii. Conform estimărilor EVZ, peste 34.000 de consumatori casnici din întreaga ţară sunt deconectaţi lunar de la reţeaua de energie electrică, din cauza întârzierilor înregistrate la plata facturii. Anual, companiile de furnizare încasează peste 5,6 milioane de euro (sumă calculată la un curs de 3,6055 lei/euro) numai din taxele de reconectare pe care le achită răuplatnicii. Aceste taxe variază între 40 şi 100 de lei, în funcţie de furnizorul de energie şi de condiţiile tehnice în care se face reconectarea.

0,4% din clienţii Electrica, debranşaţi lunar

La nivelul întregii ţări, funizorii de energie au peste 8,53 milioane de consumatori casnici. Cea mai mare societate de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, Electrica, ne-a comunicat că „0,4% (16.400 de clienţi – n.r.) din totalul de 4,1 milioane de consumatori ai celor patru filiale (Electrica Muntenia Nord şi Sud şi Transilvania Nord şi Sud) sunt deconectaţi în fiecare lună“.

„Tarifele pentru lucrările de reconectare variază între 40 şi 60 de lei pentru fiecare lucrare, în funcţie de condi- ţiile tehnice în care se face reconectarea“, ne-au mai transmis reprezentanţ ii Electrica. În Bucureşti, conform informaţiilor obţinute de la dispecerat, taxa de rebranşare poate fi de 76 de lei pentru un abonat casnic de la bloc şi 100 de lei pentru cei care stau la casă.

Potrivit calculelor noastre, Electrica câştigă aproximativ 3,5 milioane de euro anual doar din aceste întârzieri la plata facturilor.

Filialele Electrica privatizate (E.ON – Moldova, Enel – Electrica Banat, Enel Electrica Dobrogea şi CEZ – Electrica Oltenia), care deservesc peste 4,4 milioane de consumatori casnici, nu ne-au transmis date referitoare la cât câştigă din aceste reconectări.

Consumatori cu bani puţini

Sorin M., un consumator casnic din Bucureşti, angajat al unei multina- ţionale, susţine că poate dovedi cu chitanţă faptul că Electrica i-a perceput 80 de lei pentru reconectare. Deşi recunoaş te că furnizorul de utilităţi l-a înştiinţat despre pericolul de a fi deconectat de la reţea, Sorin M. ne-a declarat că serviciul nu i-a permis să ajungă la ghişeu şi să achite factura.

„Electrica nu are contracte încheiate cu toate băncile pentru a putea achita factura cu ajutorul cardului bancar, iar la ghişeu nu am putut ajunge în orarul afişat de ei“, adaugă Sorin M. care şi-a luat o zi liberă pentru a-şi plăti datoriile. Consumatorii sunt reconectaţi în maximum două zile de la efectuarea plăţii şi a facturilor restante, iar Electrica spune că banii strânşi nu intră în bugetul companiei, ci acoperă doar cheltuielile pentru efectuarea acestor lucrări.

Reprezentanţii Electrica mai spun că un alt motiv invocat pentru nerespectarea termenelor de plată este „lipsa resurselor financiare“. În fiecare zi, la ghişeele special amenajate la sediile Electrica consumatorii care formează cozi sunt fie tineri, fie vârstnici care se plâng de veniturile mici în comparaţie cu valoarea facturilor.

VARIANTE

Unde se poate plăti factura

În primul rând, facturile pot fi plătite la punctele de lucru ale distribuitorilor de energie electrică. Avantajul plăţilor efectuate direct la furnizori este că puteţi face plata chiar dacă nu aveţi factura la dv.

În al doilea rând, dacă aveţi activat serviciul de internet banking sau de phone banking la o instituţie bancară puteţi achita facturile, dar trebuie să ştiţi sumele pe care le aveţi de plătit şi contul în format IBAN al distribuitorului de energie electrică. Dacă aveţi numai cont curent, puteţi vira banii în contul funizorului de energie prin ordin de plată.

Şi serviciile de debit direct ale băncilor permit plata facturilor pentru energia electrică consumată. Trebuie să verificaţi însă dacă banca la care aveţi deschis cont are o convenţie în acest sens cu furnizorul dv. de energie electrică.

Unele dintre bănci mai permit şi achitarea facturilor la bancomate. BCR, de exemplu, le permite clienţilor care au carduri să achite facturile emise de Electrica Transilvania Sud, Electrica Moldova, Electrica Muntenia Nord sau Sud la bancomat, după ce au încheiat o convenţie cu banca pentru a avea acces la acest serviciu. În acest caz, clientul trebuie să ştie numai suma pe care o datorează.

Puteţi apela la decontarea prin sistem de plată anticipată doar pentru filiala Electrica Transilvania Nord: presupune utilizarea unei cartele magnetice ce poate fi cumpărată de la Electrica şi este recunoscută de sistemul de contorizare instalat la consumator. Bucureştenii mai pot achita facturile şi în benzinăriile Agip.

TERMENE

Paşi spre deconectare

> Conform legislaţiei în vigoare, contravaloarea energiei electrice va fi achitată în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturii; data emiterii facturii şi termenul de scadenţă sunt înscrise pe factură.

> Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine majorări de întârziere, începând cu prima zi, după data scadenţei, egale cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

> Dacă factura şi majorările de întârziere nu au fost achitate după 35 de zile, furnizorul transmite un preaviz, iar după 45 de zile de la data scadenţei, dar nu mai devreme de 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate întrerupe furnizarea energiei.

> Compania poate rezilia contractul de furnizare a energiei electrice dacă factura nu a fost achitată în 60 de zile de la data întreruperii alimentării cu curent electric.