Evenimentul Zilei > Actualitate > Ziua când Ceauşescu A SFIDAT URSS şi CUVINTELE DE REVOLTĂ care l-au impus în MEMORIA OCCIDENTULUI l Video istoric
Ziua când Ceauşescu A SFIDAT URSS şi CUVINTELE DE REVOLTĂ care l-au impus în MEMORIA OCCIDENTULUI l Video istoric

Ziua când Ceauşescu A SFIDAT URSS şi CUVINTELE DE REVOLTĂ care l-au impus în MEMORIA OCCIDENTULUI l Video istoric

La fel cum face şi în prezent, Rusia a făcut abuz de forţă şi în trecut pentru a-şi impune interesele geopolitice. Într-un astfel de moment, fostul dictator Nicolae Ceauşescu a avut o intervenţie care a intrat în istorie, datorită curajului arătat în faţa unei superputeri.

În 1969, fosta Uniune Sovietică invada Cehoslovacia în noaptea de 20/21 august 1969. Erau aduse 2.000 de tancuri şi 200.000 de soldaţi ruşi, asistaţi de alţii din Bulgaria, Polonia, Ungaria şi RDG. Refomele democratice iniţiate de autorităţile de la Praga nu erau pe placul ruşilor, aşa că s-a decis predarea unei lecţii deschise de supunere: invadarea.

Într-un astfel de moment foarte tensionat pentru pacea Europei, Ceauşescu a condamnat invazia din Cehoslovacia în cadrul unui miting popular, organizat la Piaţa Palatului, la 21 august 1968. Datorită celor spuse atunci, dictatorul român a beneficiat ulterior de un mare prestigiu internaţional. 

Iată ce declara Ceauşescu la acea vreme, conform mariusmioc.wordpress.com: „01:08 Nicolae Ceauşescu: Dragi tovarăşi. Plenara Comitetului Central al Partidului, Consiliul de Stat, Guvernul, reprezentanţii conducerilor organizaţiilor obşteşti, sindicate, tineret, femei, uniunile de creatori, au hotărît în unanimitate să-şi exprime deplina solidaritate cu poporul cehoslovac, cu partidul comunist cehoslovac (aplauze, urale)! (… – comentariu din studio)

02:26 Nicolae Ceauşescu: Dragi tovarăşi. Cetăţeni ai Ţării Româneşti. Pătrunderea trupelor celor 5 ţări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greşeală şi o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume! Este de neconceput în lumea de astăzi, cînd popoarele se ridică la luptă pentru a-şi apăra independenţa naţională, pentru egalitate în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste să încalce libertatea şi independenţa unui alt stat (aplauze).

Nu există nici o justificare şi nu poate fi acceptat nici un motiv pentru a admite, pentru o clipă, numai ideea intervenţiei militare în treburile unui stat socialist (aplauze). Delegaţia noastră de partid şi de stat care a vizitat săptămîna trecută Cehoslovacia s-a convins că poporul cehoslovac, că partidul comunist cehoslovac, clasa muncitoare cehoslovacă, bătrîni, femei, tineri, în unanimitate sprijină conducerea partidului şi statului pentru a asigura triumful socialismului în Cehoslovacia (aplauze).

Problema alegerii căilor de construcţie socialistă este o problemă a fiecărui partid, a fiecărui stat, a fiecărui popor. Nimeni nu se poate erija în sfătuitor, în îndrumător a felului în care trebuie construit socialismul! Este treaba fiecărui popor, şi noi considerăm că pentru a aşeza relaţiile dinttre ţările socialiste, între partidele comuniste, pe baze cu adevărat marxist-leniniste, trebuie odată pentru totdeauna să se pună capăt amestecului în treburile altor state, altor partide! (aplauze) (… – comentariu din studio)

06:04 Nicolae Ceauşescu: Noi sîntem hotărîţi să acţionăm cu toată forţa, cu toată răspunderea noastră, pentru a contribui la găsirea căilor pentru rezolvarea cît mai iute a acestei situaţii create prin pătrunderea trupelor străine în Cehoslovacia, pentru ca poporul cehoslovac să poată să-şi desfăşoare activitatea în linişte. Sîntem ferm hotărîţi să acţionăm pentru ca împreună cu celelalte ţări socialiste, cu celelalte partide comuniste şi muncitoreşti, să contribuim la eliminarea divergenţelor, la întărirea unităţii ţărilor socialiste, a partidelor comuniste, pentru că sîntem convinşi că numai aşa servim interesele poporului, interesele socialismului în întreaga lume! (aplauze)”, spunea fostul dictator în discursul care l-a făcut celebru în toată lumea.

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MpL8U-A_-lE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>