Evenimentul Zilei > Actualitate > Victor Ponta, editorialist în Washington Post
Victor Ponta, editorialist  în Washington Post

Victor Ponta, editorialist în Washington Post

România a avut o reac?ie de moment "nu foarte bine gândit?" la criza economic?, îns? a trecut la un plan "mai inteligent", de echilibru între disciplina bugetar? ?i cre?terea economic?, a scris Victor Ponta în Washington Post.

"Pe 6 noiembrie, aleg?torii din Statele Unite au transmis liderilor lor un mesaj privind viitoarea direc?ie economic? a Americii. Europa trece în prezent printr-un proces similar, fiecare ?ar? în parte. În România au loc alegeri legislative duminic?", scrie premierul în deschiderea articolului.
Realegerea pre?edintelui Barack Obama în noiembrie a reprezentat o victorie a principiilor consolid?rii fiscale ?i cre?terii economice inteligente. Tot mai mul?i europeni î?i exprim?, de asemenea, dorin?a pentru aceste politici, a mai scris premierul.

"România a fost una dintre ??rile din Europa cel mai puternic lovite de criza economic?. Programul de austeritate pus în aplicare la momentul respectiv a fost un r?spuns de moment ?i nu foarte bine calculat, cu un impact social ?i economic devastator asupra economiei. Profesorii ?i doctorii au fost trecu?i la niveluri de salarizare mai sc?zute decât cele pentru muncitorii necalifica?i, iar România s-a confruntat cu o emigra?ie masiv? a clasei de mijloc", a sus?inut ponta.
USL a venit la guvernare în mai ?i a prioritizat imediat un plan sustenabil de ac?iune bazat pe cre?tere inteligent?, incluziv?, cu un echilibru potrivit între disciplina bugetar? strict? ?i recuperarea economic?, între cre?tere ?i dezvoltare social?, s-a l?udat Ponta.
"Guvernul nostru r?mâne ferm angajat în privin?a echilibr?rii bugetului ?i consolid?rii bugetare. Datoria guvernamental? a sc?zut începând din mai ?i am redus deficitul bugetar de la 4,1% din PIB anul trecut la 2,2% din PIB pentru acest an. Ambii indicatori au fost aprecia?i de Fondul Monetar Interna?ional. În acela?i timp, am pus în aplicare m?suri de sus?inere a companiilor, vizând sus?inerea cre?terii ?i crearea de locuri de munc?. Am reformat ramburs?rile de TVA pentru a ajuta afacerile mici, am redus evaziunea fiscal? ?i am început s? abord?m unele dintre cele mai bine protejate ?i mai întunecate aranjamente financiare ale ??rii. Taxele au r?mas sc?zute ?i, parte a pachetului de reforme economice, am planificat noi scutiri de taxe pentru companii, pentru a promova investi?iile ?i crearea de locuri de munc?. Am reu?it toate acestea în contextul unui climat economic european care pare s? se fi înr?ut??it", afirm? Ponta.
Europa a înregistrat o amplificare a frustr?rii popula?iei în privin?a e?ecului austerit??ii de a asigura echilibre fiscale solide ?i locuri de munc?. Aleg?torii din Danemarca, Fran?a, Olanda, Lituania ?i România ?i-au pus încrederea în guverne pro-UE, progresive, cu programe economice precum al României, respingând politica populist? bazat? pe xenofobie ?i protec?ionism, scrie premierul.
"Atât eu cât ?i partenerii mei de coali?ie a?tept?m cu ner?bdare votul de duminic? ?i suntem optimi?ti c? poporul român va sus?ine guvernul nostru ?i va continua pe calea reformei. Când vor face acest lucru, una dintre priorit??ile noastre va fi s? contribuim la o Europ? mai integrat? ?i prosper?, precum ?i s? înt?rim parteneriatul strategic cu Statele Unite" încheie premierul.
CITI?I ?I:

  • Ce se întâmpl? dup? alegerile parlamentare. "Piesa în cinci acte" a lui Robert Turcescu
  • Traian B?sescu: "Nu voi numi mini?tri penali"
  • Ponta: ?tiu la cine s-a gândit B?sescu pentru func?ia de PREMIER
  • Traian B?sescu: USL s? nu-?i imagineze c? un ministru cu dosar penal va depune jur?mântul în fa?a mea
  • Ce simte B?sescu fa?? de T?riceanu? DISPRE?. PLUS: În politic? mai po?i înghi?i o BROSCU??, dar UN PORC e mai greu