Legea prevede că sprijinul financiar se va acorda părinților, care au întreținere copii de vârstă preșcolară, sau persoanelor cărora le este recunoscut dreptul legal de a se ocupa de creșterea și educația copiilor. Ajutorul pentru plata bonelor pentru categoriile de persoane prevăzute în acest act normativ se acordă după cum urmează: pentru venituri nete lunare pe membru de familie de 2.080 de lei cuantumul ajutorului pentru plata bonelor este de 710 lei, între 2.081 şi 2.500 de lei – 550 lei, între 2.501 şi 3.000 de lei – 390 de lei, iar între 3.001 şi 3.500 de lei – 250 de lei.
Singura condiție imperativă se referă la faptul că minorul nu trebuie să fie înscris la creșă sau grădiniță. În plus, părinții trebuie sp facă dovada cp nu au refuzat un loc la creșă sau grădiniță.

Parlamentarii au votat cu 249 de voturi „pentru”, două „împotrivă” şi 18 abţineri, legea fiind trimisă la promulgat la președintele României, Klauss Iohannis. Actul normativ se referă la faptul ăc aceste ”ajutoare de bonă” vor fi plătite din bugetele locale ale primăriilor, unde are domiciliul cel care solicită acest drept. Acest ajutor va fi plătit pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, și se va ține cont de venitul familiei respective.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid cu domiciliul în România; sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată.

Pot beneficia de ajutorul financiar şi persoanele care nu îndeplinesc aceste condiţii dacă sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.