Evenimentul Zilei > Actualitate > UVT pune la bătaie 7 milioane de lei pentru studii doctorale și post-doctorale
UVT pune la bătaie 7 milioane de lei pentru studii doctorale și post-doctorale

UVT pune la bătaie 7 milioane de lei pentru studii doctorale și post-doctorale

Universitatea de Vest din Timișoara dezvoltă două noi proiecte cu finanțare europeană, pentru susținerea de cercetări doctorale și postdoctorale. Acestea proiecte au ca parteneri cu universități din București, Cluj și Iași.

Concret, e oferit suportul financiar pentru realizarea cercetărilor doctorale și postdoctotale unui număr total de 76 de doctoranzi și 34 de postdoctoranzi, finanțările câștigate de UVT ridicându-se la 5,9 milioane de lei (ca lider, în primul proiect finanțat) și la 1,05 milioane de lei (ca partener, în al doilea proiect finanțat).

„UVT susține înalta performanță și obținerea de rezultate ale cercetării de nivel internațional, oferind oportunități de finanțare cercetatorilor doctorali și postdoctorali cu teme de cercetare relevante în urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Științe Economice, Bioeconomia, Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate, Energie, Mediu și Schimbări climatice,  Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, Sănătate, Patrimoniu și Identitate Culturală. Aceștia pot beneficia de finanțări nerambursabile de până la 600 de euro/lună, timp de 12 luni, prin intermediul celor două proiecte finanțate din fonduri europene și derulate de Universitatea de Vest din Timișoara atât în calitate de lider, cât și de partener, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectele vizează îmbunătățirea calității cercetării în domeniul științelor economice și științelor socio-umaniste, prin integrarea de programe de formare antreprenorială, crearea de parteneriate între universitați și mediul de afaceri sau parteneri sociali, cu scopul realizării transferului rezultatelor cercetării către societate și sectorul privat, precum și creșterea gradului de angajabilitate a cercetatorilor doctorali și postdoctorali la finalul stagiilor”, arată rectorul UVT prof.univ.dr. Marilen Pirtea.

Proiectele câștigate și numărul tinerilor cercetători doctoranzi și postdoctoranzi care vor primi sprijin finaciar din fonduri europene sunt, după cum urmează: Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul stiințelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM), respectiv Dezvoltarea abilităților anteprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice.