Evenimentul Zilei > Istoria secreta > Un secui își prinde soția când îi necinstea căsnicia cu un turc și cometa care anunța Judecata de Apoi
Un secui își prinde soția când îi necinstea căsnicia cu un turc și cometa care anunța Judecata de Apoi

Un secui își prinde soția când îi necinstea căsnicia cu un turc și cometa care anunța Judecata de Apoi

În a sa „Cronica Transilvaniei”, cronicarul sas Georg Kraus notează că o cometă, care a apărut pe cerul Europei la 1618, a fost văzută un an din Germania, iar din Transilvania doar timp de o lună.

Nu este clar dacă Kraus a ținut cu nemții lui când consemna, sau dacă într-adevăr cometa prefera Germania.

Dar să cităm câteva întâmplări din perioada 1618-1663 așa cum le-a trăit Georg Kraus:

La 20 noiembrie 1618 a fost văzută în Germania timp de un an întreg, iar aici în Transilvania numai timp de o lună, o cometă îndreptată spre răsărit, cu o jerbă lungă de două scânduri și lată de o scândură.

În ziua de 5 decembrie a acestui an, la orele două spre ziuă, a apărut o nouă stea cu o coadă lungă și o jerbă, având un cerc mare, în întregime scânteietoare, care arunca bucăți din ea deasupra Sibiului.

Aceasta a ținut până la ceasurile 5. Acestea sunt semne ale judecății de apoi (…)

Femeia unui secui este prinsă de soț pe când își necinstea căsnicia și el îi străpunge cu o suliță pe amândoi.

Odată câțiva turci au plecat călare potrivit obiceiului și s-au așezat și au tras în satul secuiesc Goagiu (Gagy) din scaunul Odorhei care era al familiei domnului Pálffi.

Unul dintre turci, care nu era dintre cei mai de jos, a tras la casa judelui sătesc cu numele Ioan Dersi.

Turcul aprinzându-se de o dragoste pătimașă pentru tânăra soție a acestuia, dar neputând face nimic datorită prezenței soțului, a căutat o pricină pentru a-l trimite pe soț în sat după hrană și merinde.

Deoarece acesta simțise însă gândurile lui rele, precum și pornirea și pofta destul de mare a femeii spre desfrâu, n-a voit să plece îndată la porunca turcului, fapt pentru care acesta l-a gonit în toată graba, presimțind lucruri rele.

În acest timp turcul a înduplecat pe soția judelui să-i facă pe voie și a jucat cu dânsa jocul, pe care și ea l-a jucat nu fără voia ei și care se joacă peste tot și dincolo de Dunăre.

Tocmai pe când își făceau treaba desfrânată sosi bărbatul și-l găsi pe turc asupra faptului și pe femeia lui necredincioasă în rușine.

El apucă sulița lui țărănească, pe care o purta la el, și după mintea lui simplă și dintr-o mânie firească îi străpunse cu o singură lovitură pe turc și pe femeia sa, care se găseau încleștați unul deasupra celuilalt.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric