Calendar ortodox, 26 mai. Sfântul Apostol Carp, ucenicul Sfântului Apostol Pavel

Calendar ortodox, 26 mai. Sfântul Apostol Carp, ucenicul Sfântului Apostol Pavel Sursa foto: Arhiva EVZ

Sfântul Apostol Carp era originar din Troa. A fost unul din cei șaptezeci de apostoli ai Mântuitorului și apoi ucenic și slujitor al Sfântului Apostol Pavel.

Pavel a scris despre Carp în epistola a II-a către Timotei (4, 13). Marele apostol lăsase la el o manta, câteva cărți și niște pergamente pentru care îl roagă pe Timotei să i le aducă la Roma.

Sfântul Apostol Carp a fost pus de Sfântul Pavel episcop în Veria (Turcia). Mulți elini și iudei din Veria au primit botezul prin propovăduirea și mâinile lui.

Calendar ortodox, 26 mai. Sfântul Apostol Carp

În anul 66, cei rămași în păgânism și în legea mozaică s-au ridicat împotriva lui și l-au ucis cu sălbăticie. A fost îngropat în aceeași cetate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Anterior, Carp propovăduise și în insula Creta.

Acolo a primit în locuința sa pe Sfântul Dionisie Areopagitul. Acesta se încreștinase în urma cuvântării Sfântului Apostol Pavel, ținută în areopagul din Atena (Fapte 17, 34).

Sfântul Dionisie mărturisește că Apostolul Carp era un om de o mare curăție a minții, foarte blând și smerit, încât i se arăta adesea Hristos înconjurat de îngerii Lui. Niciodată Carp nu începea să slujească Sfânta Liturghie până nu era încredințat de o vedere divină.

Rugăciune către Sfântului Apostol Carp

rugăciune

Sursa foto: Dreamstime

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Cânta-voi Ţie Doamne Dumnezeul meu, că ai scos pe popoare din robia Egiptului şi ai acoperit pe Faraon cu căruţele lui şi puterea lui.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce cu dragoste săvârşesc purtătoarea de lumină, sfinţită şi prealăudată şi preacinstită pomenirea ta, umple-i de dumnezeiasca lumină prin rugăciunile tale apostole.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind dat cu totul Stăpânului, ai păzit nevătămate legile Lui cele cinstite şi pe cei fărădelege i-ai învăţat buna lege, apostole.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iubind mintea cea mai presus de gând, preasfinţite, ţi-ai luminat mintea cu privire tainică şi lumea o ai luminat, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Fecioară în chip de negrăit şi înnoind legile firii, te-ai făcut Maică pururea Fecioară; pentru aceea te fericim.

Cântarea a 3-a. Irmos: Arcul celor puternici...

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alăută atinsă de Duhul s-a făcut limba ta cea mişcată de Dumnezeu, preafericite, grăind slava Mântuitorului şi Dumnezeului nostru.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Cuvântul cel fără început, Care te povăţuia bine şi te întărea, de faţă căile mântuirii ai arătat celor fară de Dumnezeu, Carp apostole.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca să vesteşti lumii propovăduirea cea mântuitoare, ca un ierarh dumnezeiesc ai răbdat multe prigoniri şi necazuri, mărite Carp.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un prunc tânăr ai născut pe Cel Ce a răsărit negrăit din Tatăl mai înainte de veci, Născătoare de Dumnezeu; pentru aceea te slăvim.

Irmosul:

Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi s-au încins cu putere; pentru aceasta s-a întărit întru Dumnezeu inima mea.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Milostive, pentru dragostea chipului Tău ai stat pe Crucea Ta şi s-au topit neamurile; că Tu eşti, lubitorule de oameni, tăria mea şi lauda.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zidit-ai mulţimea credincioşilor ca nişte pietre, pe piatra dreptei credinţe şi i-ai făcut locaş Preasfântului Duh, cugetătorule de Dumnezeu apostole.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înnoind cu Botezul pe oamenii cei învechiţi de gând şi de stricăciune, i-ai învăţat a slăvi pe Hristos Dumnezeul nostru, propovăduitorule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh