Instituţiile de credit au transmis 8 milioane de scrisori către clienţiilor, pentru a-i informa despre norma BNR privind actualizarea datelor cu character personal. Scrisorile au ajuns la destinatari prin intermediul Poştei Române. Pentru aceste servicii, băncile au suportat "costuri importante", potrivit preşedintelui Asociaţiei Române a Băncilor, Radu Graţian Gheţea.

"Am îngrăşat Poşta Română. Noi, băncile comerciale, a trebuit să trimitem opt milioane de scrisori clienţilor noştrii pentru a-i informa despre obligaţia de a-şi actualiza datele personale", a declarat Radu Graţian Gheţea, citat de Agerpres.

Conform Regulamentului BNR numărul 9/2008 privind cunoaşterea clientele, băncile ar fi trebuit să le ceară clienţilor să actualizeze informaţii cu caracter personal, cum sunt:

  • Numele şi prenumele şi, după caz, pseudonimul;
  • Data şi locul naşterii;
  • Codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar; domiciliul şi, dacă este cazul, reşedinţa;
  • Numărul de telefon, fax, adresa
  • de poştă electronică, după caz;
  • Cetăţenia;
  • Ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;
  • Funcţia publică importantă deţinută, în cazul clienţilor care sunt rezidenţi în străinătate, dacă este cazul;
  • Numele beneficiarului real, dacă este cazul.