"Pre?edintele României, domnul Traian B?sescu, a semnat vineri, 28 decembrie a.c., urm?toarele decrete:

• Decret privind eliberarea din func?ia de judec?tor la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, în prezent deta?at? în func?ia de judec?tor la Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene a doamnei Toader Camelia – pensionare;
• Decret privind eliberarea din func?ia de judec?tor la Curtea de Apel din Craiova a domnului Vintil? Gheorghe – pensionare;
• Decret privind eliberarea din func?ia de prim-procuror la Parchetul de pe lâng? Judec?toria din Or?ova a doamnei Amzoi Zoia – pensionare;
• Decret privind eliberarea din func?ia de pre?edinte al Judec?toriei din Vi?eu de Sus a domnului Hojda Toader – pensionare;
• Decret privind eliberarea din func?ia de judec?tor la Judec?toria din Bicaz a domnului Moro?anu Gheorghe – pensionare;
• Decret privind eliberarea din func?ia de prim-procuror la Parchetul de pe lâng? Judec?toria din Piatra Neam? a domnului Nica Viorel-Ion – pensionare;
• Decret privind eliberarea din func?ia de judec?tor la Curtea de Apel din Bucure?ti a domnului Popescu Petre – pensionare;
• Decret privind eliberarea din func?ia de pre?edinte al Tribunalului din C?l?ra?i a domnului Moraru Vasile – pensionare", se arat? în comunicatul de pres? de pe site-ul Administra?iei Preziden?iale.