Evenimentul Zilei > Economie > TOTUL despre AMNISTIA FISCALĂ: Detaliile au apărut în Monitorul Oficial
TOTUL despre AMNISTIA FISCALĂ:  Detaliile au apărut în Monitorul Oficial

TOTUL despre AMNISTIA FISCALĂ: Detaliile au apărut în Monitorul Oficial

Pe data de 23 noiembrie 2015, în Monitorul Oficial s-a publicat un ordin privind normele de aplicare pentru procedura amnistiei fiscal, potrivit consultanților de la Bența Consult. Această procedură este reglementată de OUG nr. 44/2015 privind unele facilități fiscale.Iată detaliile privind modul în care poți beneficia de aceste facilități.

Pentru obligațiile restante la data de 30 septembrie 2015, contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice, pot beneficia de anularea penalității de întârziere și reducerea la plată a unei cote de 54,2% din dobânda de întârziere, dacă achită debitele restante până la data de 31 martie 2016, respectiv plătesc până la data de 30 iunie 2016 diferența de dobândă, reamintesc cei de la Bența Consult.

Procedura efectivă, formularele de utilizat și modul de stingere al obligațiilor scutite la plată sunt reglementate de ordinul analizat.

Fac obiectul facilității fiscale potrivit prezentului act normativ, următoarele:
 – obligațiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015;
 – obligații de plată principale declarate suplimentar de contribuabil printr-o declarație rectificativă, cu scadență anterioară datei de 30 septembrie 2015;
 – obligații de plată cu termene până la 30 septembrie 2015, achitate până la această dată, pentru care nu sunt stinse dobânzile și penalitățile;
 – obligații de plată principale emise prin decizie de impunere în cadrul inspecțiilor fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței (21 octombrie 2015).

Cum începe procedura de acordare a facilității?

–    Contribuabilul interesat în anularea sumelor accesorii conform ordonanței depune o notificare la organul fiscal la care este arondat.

–    Notificarea se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la depunere.

– Notificarea cuprinde cel puțin următoarele elemente:
 a) datele de identificare ale contribuabilului;
 b) obiectul notificării, respectiv precizarea intenției de aplicare a facilității fiscale;
 c) data și semnătura contribuabilului.

Ce efecte produce notificarea?

–  În baza notificării, organul fiscal emite și comunică:
 a) către contribuabil: decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii;
 b) către instituțiile de credit sau către terții popriți: adrese de sistare temporară, totală sau parțială a executării silite.

– Efectul acestor acte asupra obligațiilor de plată accesorii ce fac obiectul amânării la plată este:
 – procedura de executare silită se suspendă sau nu începe;
 – nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de amânare totală.

Procedura de acordare efectivă a anulării obligațiilor accesorii

–    Contribuabilii ce îndeplinesc condițiile din ordonanță, respectiv au achitat debitele restante și diferența de dobânzi beneficiază, inclusiv cei ce au notificat organul fiscal, de anularea obligațiilor accesorii prin depunerea la registratura ANAF a unei cereri, fără să fie anexate alte înscrisuri! Desigur, trebuie achitată diferența de dobândă de 45,8%.
 
–    Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de la îndeplinirea termenului de plată a diferenței de dobândă.

–    Anumiți contribuabili (nu toți) ce beneficiază de eșalonări de plată pot solicita aplicarea facilității fiscale. În acest sens, actul normativ analizat astăzi introduce și o procedură de urmat.

–    Există posibilitatea ca între evidența contribuabilului și evidența organului fiscal să se identifice diferențe. La solicitarea contribuabilului, organul fiscal are obligația să clarifice eventualele neconcordanțe întocmindu-se în acest sens un proces verbal de punere de acord (în opinia noastră, această procedură este foarte importantă și trebuie să îi acordăm atenția cuvenită).

–    Actul normativ adoptă un număr de 6 anexe cu formularele de utilizat în realizarea acestei proceduri.

 

Publicat in categoriile: Economie
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: