Propaganda este un prim pilon, lobby-ul (care implică utilizarea de resurse importante pentru promovarea propriilor idei, naraţiuni sau imagini) este al doilea pilon, însă războiul informațional priveşte acţiunea de alterare a deciziilor, de influenţare a deciziilor de politică externă, securitate şi apărare, de cele mai multe ori prin intermediul mass-media şi al presiunii pe care cetăţenii, cu o convingere inoculată, o pot exercita artificial şi programat asupra autorităţii.

Federaţia Rusă, potrivit tipizării pe care am realizat-o, are câteva categorii de obiective. Mai întâi, promovarea directă, explicită, a Rusiei, prin mesajele sale, cele ale liderilor săi, promovarea versiunii sale şi naraţiunilor sale oficiale. Aici este utilizată cu precădere propaganda şi lobbyul, într-o formă netransparentă, dar legală, în mare parte.

A doua componentă vizează sădirea dubiului, amplificarea dilemelor artificiale, utilizând teoriile conspiraţiei, dar deja utilizând un întreg eşafodaj de instrumente de război psihologic şi de creare a falsurilor şi utilizarea instrumentelor de derutare a populaţiei ţintă. Nu mai este vorba despre chestionarea oricărei afirmaţii a oficialilor, nici despre dezvoltarea spiritului critic (extrem de sănătos şi chiar principalul instrument în combaterea războiului informațional, alături de educaţie), ci despre inocularea prin fals, minciună, elemente de propagandă subtilă, atingerea zonelor de sensibilitate personal, valorificarea înclinaţiilor democratice ale populaţiilor occidentale, a unor naraţiuni pseudo-credibile, verosimile, dar construite artificial pe falsuri. Scopul este nu acela de a promova Rusia, ci de a crea o masă de manevră şi persoane care practică suspiciunea ca regulă, profesează criticismul cu orice preţ, care absorb şi vehiculează teoriile conspiraţiei şi care desfiinţează orice element de decizie sau de construcţie internă sau relaţională.

Aici sunt identificaţi şi preluaţi perdanţii fostului regim şi nemulţumiţii de democraţia liberală, fiind valorificate şi greşelile administraţiei, şi elemente concrete întâmplate, dar interpretate voit eronat, combinate cu minciuni şi dezinformări crase. Ei se alătură celei de a treia componente a războiului informaţional al Rusiei, care este acela de racolarea de suporteri, crearea grupurilor de sprijin, a masei de manevră, care vor constitui instrumentele locale, „inamicul din cetate” în războiul informaţional, respectiv grupuri mai mari care nu sunt constituite din agenţi operativi şi nici din antenele locale angajate în operaţiuni, şi nici din idioţii utili care îmbrăţişează fără discernământ orice temă li se pare atrăgătoare, fără să o înţeleagă, din mimetism, frondă, prostie sau aventurierism. Este vorba despre cei care au devenit convinşi de naraţiunea alternativă, care sunt multiplicatori conştienţi şi consimţători, care au discernământul şi capacitatea intelectuală de a recunoaşte eventual falsul, dar sunt animaţi de orgoliul care-i împiedică să recunoască, în timp, că au fost folosiţi. Este zona cea mai periculoasă, care se construieşte chiar astăzi în toate statele occidentale vizate.

Acestora li se alătură şi celelalte dimensiuni ale războiului informaţional: construcţia atacurilor către terţi sau dirijarea unor interpretări în probleme de interes, pentru atingerea sau susţinerea intereselor ruse (vezi în România cazul Turcia egal Rusia, Erdogan egal Putin); acţiuni de rupere a coeziunii transatlantice şi a coeziunii europene, a construirii dubiului şi exagerare a excepţionalismelor naţionale pentru a bloca proiecte comune şi solidaritatea Occidentului; războiul de troli şi controlul şi dirijarea dezbaterilor în reţelele sociale şi ale internetului şi dirijarea pe diferite direcţii de dezvoltare ideatică; controlul ideilor şi a constructelor sociale în virtual în forma blocării coagulărilor nedorite şi promovării acţiunilor avantajoase; amplificarea artificială a vizibilităţii unor idei, persoane şi grupuri şi, fireşte, eliminarea vizibilităţii altora, nepotrivite obiectivelor agresorului (vezi celebra lege a uitării şi instrumentarul aferent transformării în fantome pe net, neaccesabile din partea publicului larg).

Opiniile exprimate în paginile ziarului aparțin autorilor.

Te-ar putea interesa și: