Evenimentul Zilei > Social > ?EAPA MERINOS. Pensionarii au fost p?c?li?i cu „saltele de lân? pentru o via?? mai bun?”
?EAPA MERINOS. Pensionarii au fost p?c?li?i cu „saltele de lân? pentru o via?? mai bun?”

?EAPA MERINOS. Pensionarii au fost p?c?li?i cu „saltele de lân? pentru o via?? mai bun?”

O firm? din Târgu-Mure?, specializat? în ?epe, a f?cut 100 de victime ?i în rândul a 100 de pensionari ie?eni.

Concret, reprezentan?ii firmei Merinos Silver, au organizat un eveniment dedicat s?n?t??ii ?i au împânzit ora?ul cu flutura?i prin care anun?au c? ofer? re?ete miraculoase de tratament. În plus, le-au promis oamenilor ?i analize cu un aparat de biorezonan?? magnetic?, care ofer? informa?ii despre starea de s?n?tate a organelor interne ?i nu numai, relateaz? evenimentul.ro.
Dup? ce le-au luat ochii cu tot felul de aparate, reprezentan?ii firmei au organizat ?i o tombol?. S-a tras la sor?i, iar zece dintre participan?i au fost desemna?i câ?tig?tori au premiului cel mare de 50 de milioane de lei, „premii care cic? ar fi subven?ionate de la Uniunea European?”, dup? cum spune una dintre victime.
CAZ RAR LA IA?I. Ce au scos medicii din creierul unei femei
„Nu am avut bani îndeajuns la mine ?i una dintre doamne m-a îndemnat s? merg acas? c? m? a?teapt?, s? fac rost de întreaga sum?, c? nu se ?tie când mai prind o a?a promo?ie. M-am dus, m-am împrumutat ?i am pl?tit 50 milioane de lei pe un televizor Grunding, o saltea, o pern? care maseaz? la t?lpi ?i un set de oale. Familia  m-a avertizat c? alea nu fac mai mult de cinci milioane”, poveste?te una dintre victime, care a încercat s?-?i recupereze banii, f?r? succes.
„Am sunat la Consumatorul European ?i mi-a spus c? ?ia de la firm? sunt ?epari ?i nu au ce le face, ?i s? m? adresez Poli?iei. Apoi i-am sunat pe escroci care mi-au spus c? nu mai pot s? ia produsele înapoi pentru c? ei sunt deja pe la Suceava ?i c?, dac? am ceva probleme, s? merg la Târgu Mure?. Da, ceva de genul pl?ti?i la Ia?i ?i v? recupera?i prejudiciu de la Târgu Mure?. P?i unde s? m? duc eu pân? la Târgu Mure? s?-i caut pe escroci? Da, am ajuns s? împrumut de la familie bani ca s? îmi iau o saltea de lân?, care, chipurile, îmi face via?a blând?”.
O parte dintre copiii pensionarilor ?epui?i de firma din Târgu Mure? au f?cut reclama?ii la Protec?ia Consumatorului. E acolo li s-a transmis îns? c? trebuie s? se adreseze Comisariatului din Mure?, având în vedere c? sediul firmei se afl? în Târgu-Mure?.
Comisarii îi sf?tuiesc pe cei consumatori „s? analizeze cu rigurozitate asemenea oferte ?i s? raporteze eventualele achizi?ii la posibilit??ile financiare ?i la nevoia efectiv? de a beneficia de un anumit produs. De asemenea, decizia de tranzac?ionare ar trebui luat? nu într-un timp scurt, ci dup? o perioad? de reflec?ie sau dup? consultarea altor persoane apropiate”.