În sala de conferințe a Hotelului Gerald's din Rădăuți, m-am alăturat unei distinse audiențe din urbea noastră bucovineană, pentru a împărtăși un eveniment fericit închinat cărții (pentru că tot ne aflăm în luna în care se sărbătorește, pe 23 aprilie, Ziua Internațională a Cărții).

Dedicată lansării volumului Taumaturgul îndrăgostit a domnului Dumitru Parasca – volum căruia autorul mi-a oferit onoranta bucurie de a-i scrie un „Cuvânt Înainte” – reuniunea a fost una de înaltă ținută, cu peste 100 de participanți.

Cele peste 120 de minute s-au concretizat într-o rețetă rafinată de manifestare culturală în care și-au făcut loc ingrediente dintre cele mai alese: secvențe muzicale, partituri și arii celebre interpretate de „Accordo Quartet” și tenorul Ștefan Moldovan, discursuri ale unor oameni remarcabili ai culturii bucovinene, precum scriitorul Ioan T. Lazăr, caricaturistul și graficianul Mihai Pînzaru-PIM, umoristul Constantin Horbovanu, pictorul Florin Bejinari, epigramistul Emil Ianuș, scriitorul și istoricul Ion Prelipcean.

Cartea Taumaturgul îndrăgostit poate fi considerată, dincolo de virtuțile ei literare incontestabile, ca fiind un îndreptar valoros pentru orice persoană care aspiră la trăirea autentică, circumscrisă în orizontul iubirii, un ghid existențial exprimat într-un limbaj narativ și liric accesibil dar încărcat de profunzimi și subtilități filosofice.

Evoluția celor doi îndrăgostiți, Bogdan și Irina, prin universurile imaginare, constituie, fără niciun fel de emfază sau artificii interpretative de prisos, o adevărată desfătare pentru intelectul și pentru sensibilitatea cititorului.

Istoria personală a îndrăgostiților taumaturgi se confundă, printr-un efort auctorial incontestabil, cu însăși istoria amplă, adesea dificl de înțeles și de descris a umanității. Trecutul, prezentul și viitorul se combină într-un compoziție textuală remarcabilă, rețeta devenirii, a maturizării unei iubiri se pregătește în creuzetul gândirii, al memoriei și, mai ales, al imaginației.

Povestea pe care o descoperim între coperțile acestei cărți îmbogățește spiritul, pentru că ea oferă hrană îndestulătoare deopotrivă amatorului de artă poetică și gurmandului neobosit al reflecțiilor metafizice, totul prezentat într-o manieră lingvistică accesibilă și atractivă, lipsită de artificii sau ornamente nepotrivite.

Pregătește-ți inima și mintea, cititorule, pentru că urmează să pleci într-o călătorie memorabilă, punctată cu revelații și descoperiri impresionante, un itinerariu inițiatic la capătul căruia nu vei mai fi cu siguranță același!

Sincere și călduroase felicitări domnului Parasca: o dată pentru scrierea unei minunate cărți despre iubire și, a doua oară, pentru orchestrarea unei frumoase și neuitate după-amiezi culturale!

profesor Florin George Popovici