Evenimentul Zilei > EVZ Special > Swingerii – dans în doi, sex în patru!
Swingerii – dans în doi, sex în patru!

Swingerii – dans în doi, sex în patru!

Primesc, s?pt?mânal, invita?ii într-un club de swingeri. Habar n-am de ce, c? n-am ce da la schimb! Chiar de-a? avea, n-a? face-o. Unii, în schimb, î?i scot nevasta pe „pia??”, doar ca s? le lase libertatea s? copuleze cu cine vor ei. Sau invers. Un troc. O fi bine, o fi r?u?

Dansatorul afro-american interbelic George Snowden prive?te, într-o sear?, la Sala Savoy, din New York, cupluri dansând pe muzic? de jazz. E la scurt timp dup? zborul antologic al lui Charles Lindbergh. George e întrebat de un jurnalist ce fel de dans este. Pe mas? e un ziar cu un titlu de o ?chiop?, „Lindy hops over the Atlantic” (Lindy sare peste Atlantic, n.a.). Snowden r?spunde inspirat: „Lindy Hop!”.
O stea se na?te. Swing-muzica, swing-dansul sunt asociate pe veci in istorie cu saltul unui nebun cu aripi peste „Marea Balt?”. „Les années folles”, li s-a spus. Frumo?ii ani ai nebuniei.
TOP 3 RECOMAND?RILE EDITORILOR:

 • „Evenimentul zilei”, boicotat de USL: Cititorii EVZ confirm? boicotul
 • Tragedia micu?ei Laura. "Un câine î?i înfipsese col?ii în piciorul ei ?i tr?gea efectiv de el"
 • DRAM? INCREDIBIL? LA GIURGIU S-a sinucis la 11 ani din cauza unor poze de pe FACEBOOK

Aici nu e vorba de muzica swing. Sau despre oameni care danseaz?. Este despre oameni care î?i paseaz?, unul altuia, partenerul de via?? pentru sex cu liberul acord al tuturor celor implica?i. Nimic în plus, nimic în minus! Totul e curat, decent ?i apretat. Coit. Copula?ie. Privit.
În doi, în trei sau patru, regulile sunt evidente. Dac? vrei po?i doar s? te ui?i. Exist? ?i un nume cod pentru asta. „Vanilla”. Poate-?i place ce vezi. Sau poate partenerei tale. Regula e c? nu exist? o regul? simpl?. Mai ales la noi în ?ar?. Invita?ie de la necunoscu?i ?i o popula?ie opresat? sexual timp de jum?tate de secol, din care aproape 30 de ani cu interzicerea avortului. Succes de business garantat.
Te „eliberezi” dac?-?i prive?ti nevasta sau so?ul în pat cu altcineva?
Adep?ii sus?in c? e eliberator, c? e terapeutic! Adversarii zic ca e piaza rea, distrugerea familiei ?i o nou? Sodom?. ?i Gomor?. Vine ambalat cu prospect, a se distruge prin foc ?i pucioas?. De pe margine, babele nici nu ?i-ar imagina vreodat?.
Mo?ii poate s-au hârjonit, cândva, cu conceptul, precum b??tina?ii din America de Sud sau de prin Africa de la triburi de mult uitate de Dumnezeul iudeo-cre?tin. Sau la inui?i, unde o ofens? putea fi ?tears? cu promisiunea c? po?i avea renul, sau sania, sau nevasta mea cu condi?ia s? reciprochezi. E swing-ul patologic?
Citi?i ?i alte ?tiri populare pe evz.ro:

 • Timpul terestru NU VA MAI EXISTA. Tr?im MAI PU?IN decât ne imagin?m
 • CELE MAI FRUMOASE FOTOGRAFII DE C?L?TORIE
 • Se schimb? AND-ul? Ce înseamn? cu adev?rat SFÂR?ITUL LUMII din CALENDARUL MAYA?

„Nu, cel mult po?i sus?ine ca e o patologie a rela?ion?rii sociale nu neap?rat interpersonale. To?i participan?ii sunt acolo din propria lor voin??. Pu?inele studii clinice f?cute pe astfel de popula?ii arat? c? nivelul de educa?ie, calitatea vie?ii, percep?ia fericirii ?i încrederea de sine sunt mai mari la swingeri decât la restul. Bine, la fel ?i bolile transmisibile sexual dar acesta e un detaliu care mai degraba ?ine de igien?, nu de practic?”, spune psihoterapeutul Gabriel Diaconu, medic specialist psihiatru la clinica Mindcare, din Capital?.
Pitcairn: cutuma unui „swing” impus de soart?
Un model ecologic de „swing”, de pe insula Pitcairn, din buricul Pacificului, ridic? semne de întrebare, pe de alt? parte, despre a?a-zisa normalitate a practicii. Istoria zice c? pe acel petec de p?mânt paradisiac s-au f?cut pierdu?i de lume, acum dou? veacuri, supravie?uitorii revoltei de pe corabia Bounty a Amiralit??ii Britanice, în frunte cu secundul acesteia, Christian Fletcher.
Din 26 de „coloni?ti” ini?iali, în prezent, la 200 de ani distan??, exist? aproximativ 1000 de urma?i dintre care 46 înc? locuiesc pe insul?. În anii ’90 denun?urile f?cute de un preot, relativ nou sosit pe insula Pitcairn, au declan?at un ciudat, ?i r?sun?tor scandal sexual.
„Pe insul? toate femeile erau eligibile pentru orice b?rbat dorea s? le aib?, cu acordul lor. Discu?iile muierilor pitcairneze cu poli?i?tii au relevat îns? c? unele dintre actele sexuale se petreceau cu fete foarte tinere. Numit? de insulari breaking in – p?trunderea – dezvirginarea era o formalitate de îndeplinit odat? ce împlineai vârsta de 12 ani. Mai mult, so?ia unuia dintre persoanele care ulterior au fost acuzate de Coroan? pentru viol consensual ?i agravat sus?inea, într-un interviu oferit revistei Vanity Fair, în 2008, care preia o declara?ie de-a ei din timpul audierilor c?, pe insula Pitcairn, nu a existat cuplu care s?-?i fie fidel unul altuia!”, te bag? în ?edin?? psihiatrul. Ce te faci cu obseda?ii ?i perver?ii sexual?
Se impune câteva întreb?ri. Este swing-ul un curent care are la baz? o form? de presiune social?, evolu?ionar? pentru recombinare genetic?? Vorbim doar de o distrac?ie emancipat?, excentric?? Problema tuturor ?i pân? la urm? problema nim?nui exist?? Sunt ?anse ca în comunit??i de swingeri, f?r? filtre, f?r? screening prealabil, se pot strecura situa?ii de abuz fa?? de care oamenii s? nu fie preg?ti?i s? reac?ioneze?
„Evident preponen?ii curentului vorbesc de calit??ile, valen?ele pozitive ?i, în cele din urm?, de premiul cel mare dac? iei op?iunea în considerare: po?i s? î?i în?eli b?rbatul, sau nevasta, f?r? riscurile ad?ugate, lucrurile r?mân fair-play, gelozia e mai mic? ?i via?a de cuplu e mai picant?. Ce te faci îns? când în astfel de adun?ri se strecoar? persoane care ar îndeplini criterii pentru o tulburare diagnosticabil? în prezent, de exemplu voyeurism, sau feti?ism. Ce te faci dac? cineva are porniri deviante, perverse în ce prive?te tratarea partenerului în interiorul actului sexual. Simpla regul? hedonist? c? tot ce ne place e bun nu se aplic?!”, d? un verdict psihiatrul.
Swing-ul – un abuz consim?it de unul dintre parteneri!
Localnicii de pe insula Pitcairn au tr?it cu un veritabil v?l cultural, timp de 200 de ani, sub impresia c? ce fac ei e în regul?. Deîndat? ce autorit??ile au intervenit, timp de câ?iva ani, comunitatea a fost sub ?ocul posibilit??ii c? abuzurile aveau totu?i loc ?i oamenii au fost, cumva, orbi la asta pentru c? era „norm?”.
Merit? s? te întrebi dac? nu e posibil, cel pu?in teoretic, c? într-o petrece „swing” pot avea loc gesturi nepotrivite cu repercusiuni asupra s?n?t??ii individului pe termen lung. La care, uneori, el s? fie complet lipsit de resurse, pentru c? e o form? de abuz la care el a colaborat, cu care el a fost de acord.
„Sunt ipostaze de via?? care, în situa?iile întâlnite, au, în amonte, pove?ti de ofens? sexual?, uneori abuz franc. Sunt familii destr?mate în care b?rbatul, sau femeia, au avut parte de o maturizare sexual? îndoielnic?, cu prelungirea laten?ei sexuale c?tre adolescen?a târzie uneori. Ace?ti oameni tr?iesc un sentiment al nesiguran?ei, al urgen?ei, aleg parteneri care într-o prim? faz? le ofer? siguran?a emo?ional? pe versantul sexual. Când intervine swing-ul, practic, cuplul simbiotic î?i pune în ac?iune fantezia oedipian? de grup, în oglind?, cu un poten?ial distructiv asupra cel pu?in unuia!”, e franc ?i ortodox doctorul Gabriel Diaconu.
Ignoran?a nu scuz?!
În cercetare exist? un credo care se aplic? ?i aici. Se spune c? absen?a dovezilor nu e o dovad? a absen?ei!Gabriel Diaconu te las? s? alegi: „Lipsa unei baze de eviden??, pentru avantajele sau dezvantajele sexului de tip swing, nu înseamn? c? acesta e 100% bun, sau 100% r?u”. O atitudine perfect libertarian?, f?r? o baz? de argumenta?ie, e totuna cu a spune c? ignoran?a scuz?.
TOP 3 RECOMAND?RILE EDITORILOR:

 • „Evenimentul zilei”, boicotat de USL: Cititorii EVZ confirm? boicotul
 • Tragedia micu?ei Laura. "Un câine î?i înfipsese col?ii în piciorul ei ?i tr?gea efectiv de el"
 • DRAM? INCREDIBIL? LA GIURGIU S-a sinucis la 11 ani din cauza unor poze de pe FACEBOOK

Citi?i ?i alte ?tiri populare pe evz.ro:

 • Timpul terestru NU VA MAI EXISTA. Tr?im MAI PU?IN decât ne imagin?m
 • CELE MAI FRUMOASE FOTOGRAFII DE C?L?TORIE
 • Se schimb? AND-ul? Ce înseamn? cu adev?rat SFÂR?ITUL LUMII din CALENDARUL MAYA?