Evenimentul Zilei > Justitie > SUSPECT De ce nu a fost arestat Cristian Cioac? în 2007. CURTEA SUPREM?: „Este posibil ca el s? fi comis fapta ce i se imput?!”
SUSPECT De ce nu a fost arestat Cristian Cioac? în 2007. CURTEA SUPREM?: „Este posibil ca el s? fi comis fapta ce i se imput?!”

SUSPECT De ce nu a fost arestat Cristian Cioac? în 2007. CURTEA SUPREM?: „Este posibil ca el s? fi comis fapta ce i se imput?!”

Evenimentul Zilei a analizat propunerea de arestare a lui Cristi Cioac?, f?cut? în 2007 ?i motivele judec?torilor care au decis c? poli?istul reprezint? un pericol social ?i poate fi cercetat în libertate.

Principalele probe ale procurorului Marius Iacob, atunci când a cerut arestarea preventiv?, pentru zece zile, la 21 septembrie 2007.
CAZUL ELODIA GHINESCU. Cristian Cioac? a ajuns la Tribunalul Bucure?ti unde se judec? propunerea de arestare
FOTO: Razvan Valcaneantu/EvZ
De?i pân? în acest moment nu a fost descoperit cadavrul victimei Ghinescu Elodia Marilena, din probele administrate rezult? indicii temeinice cu privire la faptul c? învinuitul ?i-a ucis so?ia, ?i anume:
-sesizarea dispari?iei dup? un interval de cinci zile;
-inexisten?a vreunui indiciu cu privire la faptul c? Elodia Ghinescu tr?ie?te sau c? ar fi putut fi r?pit? ?i lipsit? de libertate;
-existen?a urmelor de sânge apar?inând victimei pe mai multe obiecte din locuin??, pe mocheta din portbagajul autoturismului ?i pe tocul pistolului g?sit în torpedoul ma?inii, toc despre care învinuitul sus?ine c? îi apar?ine ?i c? îl folosea de fiecare dat? când era de serviciu pentru a-?i pune pistolul din dotare;
-existen?a unui comportament simulat al învinuitului cu prilejul test?rii sale la poligraf; -declara?iile contradictorii ale învinuitului în leg?tur? cu petrecerea orelor premerg?toare dispari?iei;
-existen?a unei rela?ioi tensionate între învinuit ?i so?ia sa;
-dispari?ia din locuin?a celor doi so?i a unui cu?it de buc?t?rie ?i a unor oprosoape din baia locuin?ei, conform sus?inerilor martorei Toader Elena;
-inexisten?a vreunor demersuri din partea învinuitului pentru a-?i g?si so?ia (la spitale, la socrii s?i, la prietenii apropia?i).
Curtea de Apel Bra?ov: "Nu exist? nici probe nici indicii temeinice"
Judec?torul Alexandru Vasiliu de la Curtea de Apel Bra?ov a respins propunerea de aresatre preventiv? f?cut? de procurororul Marius Iacob. „În primul rând, nu exist? – deocamdat? – nici probe ?i nici indicii temeinice în sensul c? so?ia învinuitului ar fi fost ucis?. Nu a fost identificat cadavrul ?i nici nu s-a stabilit cauza eventualei mor?i a acesteia, astfel încât, în prezent nu exist? certitudinea c? so?ia învinuitului ar fi decedat?.
Existen?a unor urme biologice cu aspect de sânge identificate în locuin?? ?i în autoturismul familie, în lipsa unor alte elemente de fapt relevatoare, nu reprezint? decât simple indicii. Nu s-a stabilit înc? dac? toate urmele ridicate sunt urme de sânge uman. Sunt urme de foarte mici dimensiuni, unele g?site pe col?arul din holul apartamentului, unele pe un ornament din ol, situat la o în?l?ime destul de mare, altele pe partea interioar? a u?ii de la dormitor, altele pe un cuf?r situat în alt? parte a locuin?ei, ?i chiar sub acest cuf?r, loc greu accesibil pentru crearea urmelor, iar altele în baie, în locuri diferite. S-au examinat numai urmele rieicate de pe u??. La autoturism, umrmele e s-au ridicat de pe volanul ma?inii, cotier?, bancheta din spate, portiera din dreapta-spate, ?i mocheta din portbagaj. Dintre acestea, numai cele g?site în portbagaj ?i pe un toc de pistol au fost supuse examin?rii. Nu este explicat? examinarea par?ial? a urmelor ridicate. Nu s-a stabilit dac? urmele au fost create la aceea?i dat? sau la date diferite ?i nici în ce împrejur?ri, astfel încât identificarea lor nu reprezint?, în acest moment decât simple indicii care pot crea unele suspiciuni ?i justific? desf??urarea urm?ririi penale. Pe de alt? parte, nu sunt probe sau indicii temeinice care s? conduc? la prespunerea rezonabil? în sensul c? învinuitul este autorul unei infrac?iuni de omor. Caracterul rezonabil al prespunerii cere ca aceasta s? aib? o anumit? consisten?? ?i s? se bazeze pe elemente de fapt care s? le sus?in?.
Curtea Suprem?: "Este posibil ca învinuitul s? fi comis fapta"
La 23 septembrie 2007, completul compus din Gheorghe Floarea, Silvia Nebela, Georgeta Barb?lat? a dispus fa?? de Cristi Cioac? m?sura oblig?rii de a nu p?r?si ?ara pe o durat? de 30 de zile. „În raport cu exigen?ele amintite, se apreciaz? c? în cauz? exist? indicii ce justific? presupunerea rezonabil? c? este posibil ca învinuitul s? fi comis fapta ce i se imput? privind suprimarea vie?ii so?iei sale (…) îndeplinit? astfel condi?ia prealabil? prev?zut? de art. 143 Cod procedur? penal?.
În acest sens se au în vedere aspectele ce vizeaz?:
sesizarea apari?iei dup? un interval de 5 zile;
inexisten?a unor date c? Elodia Ghinescu se mai afl? în via?? ori c? ar fi putut fi r?pit? ?i lipsit? de libertate;
existen?a urmelor de sânge apar?inând presupusei victime de mai multe obiecte din locuin??, pe mocheta din portbagajul autoturismului ?i pe tocul pistolului g?sit în torpedoul ma?inii;
comportamentul simulat al învinuitului cu prilejul test?rii sale la poligraf;
declara?iile contradictorii ale învinuitului în leg?tur? cu activitatea desf??uirat? în noaptea de 29/30 august 2007;
existen?a unor rela?ii tensionate între învinuit ?i so?ia sa, precum ?i inexisten?a unor demesuri din partea învinuituli pentru a-?i g?si so?ia – în considerarea variantei pe care o sus?ine acesta – la spitale, socrii s?i ?i prieteni apropia?i.”

Publicat in categoriile: Justitie
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: