Statul evreu a ajuns la concluzia c? cele mai importante instala?ii nucleare iraniene sunt ascunse la o adâncime mai mare decât anticipase anterior, ceea ce le face practic invulnerabile la eventuale lovituri aeriene, scrie ziarul britanic, cu referire la surse bine informate din cadrul unor servicii secrete occidentale.

Astfel, în cazul unui astfel de atac, pierderile for?elor aeriene ale statului evreu s-ar putea ridica la 20 la sut? din aparatele de zbor implicate în opera?iune. Acest lucru îi las? Israelului dou? op?iuni: fie o opera?iune terestr?, fie utilizarea de rachete balistice cu focoase nucleare.

Potrivit surselor citate de Sunday Times, ceea ce nu este în puterea a zeci de avioane de lupt? israeliene ?i, anume, distrugerea uzinei Fordo poate face o singur? rachet? balistic? Jericho III, echipat? cu un focos tactic echivalând cu for?a exploziv? a 1.000 de tone de TNT.

Guvernul de la Ierusalim se vede astfel obligat s?-?i schimbe în mod constant planurile în func?ie de informa?iile ce îi parvin din teren în leg?tur? cu dezvoltarea programului nuclear iranian. Cu zece ani în urm?, fostul premier Ariel Sharon ar fi putut rezolva problema nuclear? iranian? f?r? prea mari complica?ii, îns? acum instala?iile nucleare sunt ap?rate mult mai bine, potrivit exper?ilor.

Premierul Benjamin Netanyahu recunoa?te c? un atac conven?ional nu ar putea decât s? încetineasc? dezvoltarea programului nuclear al Iranului. Cu toate acestea, el crede c? ?i a?a ar fi o realizare, noteaz? în acest context Jerusalem Post, ad?ugând c? în ajunul bombard?rii reactorului nuclear irakian în 1981 se f?ceau auzite specula?ii similare.

Acum doi ani, în 2010, conform unei investiga?ii f?cut? de ziaristul Ilana Dayan, ?eful Statului Major, generalul Gabi Ashkenazi, ?i directorul serviciului de informa?ii externe Mossad, Meir Dagan, au dejucat încercarea premierului Netanyahu ?i a ministrului ap?r?rii Ehud Barak de a ataca Iranul.

În acest context, ziarul Maariv îl citeaz? pe Dan Halutz, fostul ?ef de Stat Major al For?elor de Ap?rare israeliene, care, de?i recunoa?te c? un atac nuclear este singura modalitate de a pune cap?t programului de înarmare nuclear? al Iranului, el î?i exprim? speran?a c? premierul Netanyahu va avea suficient? luciditate pentru a respinge ideea unui astfel de atac.
Discu?ii la Casa Alb?
Între timp, consilierul pentru securitate na?ional? al pre?edintelui Barack Obama, Tom Donilon, s-a întâlnit luni seara cu omologul s?u israelian Yaakov Amidror, iar discu?iile s-au axat în principal pe dosarele sirian ?i iranian, au anun?at surse ale executivului american, citate de AFP.

A fost prima întâlnire la nivel înalt americano-israelian? la Casa Alb? dup? realegerea pre?edintelui Barack Obama la scrutinul de la 6 noiembrie, în contextul escalad?rii tensiunilor Israel-Siria ?i Israel-palestinieni.

„Consilierul pentru securitate na?ional? Tom Donilon a primit o delega?ie de responsabili israelieni pentru consult?ri privind Iranul, Siria ?i alte probleme privind securitatea regiunii”, a precizat purt?torul de cuvânt Tommy Vietor.

Sursa a indicat c? delega?ia israelian? a fost condus? de Yaakov Amidror, ?ef al Consiliului securit??ii na?ionale din Israel. Aceast? reuniune face parte din seria de consult?ri periodice în cadrul unui parteneriat solid ?i reprezint? o continuitate a angajamentului de nezdruncinat al SUA privind securitatea Israelului, a conchis Tommy Vietor, conchide agen?ia francez?, preluat? de Agerpres.