Evenimentul Zilei > Actualitate > Stomatologia, SPECIALITATEA CEA MAI VÂNAT? de viitorii medici. Cum se explic? succesul nea?teptat ?i cât se câ?tig?
Stomatologia, SPECIALITATEA CEA MAI VÂNAT? de viitorii medici. Cum se explic? succesul nea?teptat ?i cât se câ?tig?

Stomatologia, SPECIALITATEA CEA MAI VÂNAT? de viitorii medici. Cum se explic? succesul nea?teptat ?i cât se câ?tig?

La examenul de Reziden?iat desf??urat duminic? pe cele 250 de locuri scoase la concurs la specialitatea medicin? dentar? s-au înscris nu mai pu?in de 931 de candida?i, în condi?iile în care la restul specializ?rilor concuren?a abia a dep??it un candidat pe loc.

Exper?ii în stomatologie spun c? motivele pentru care concuren?a este a?a de mare sunt diverse.
„În primul rând, medicii deti?ti termin? facultatea dup? ?ase ani ?i au o specialitate care le ofer? posibilitatea s? desf??oare o gam? larg? de proceduri singuri, la scaunul stomatologic, f?r? îndrumarea altcuiva. În alt doilea rând, cazuistica în România este mult mai diversificat?, iar necesarul de proceduri e mult mai mare decât în ??rile dezvoltate ale comunit??ii europene unde ani de zile s-a f?cut profilaxia cariilor prin suplimente de fluor, administrate oral, dar ?i profilaxia bolilor paradontale prin m?suri de igien?, controale periodice, deprinderi însu?ite din timpul gr?dini?ei prin programe sus?inute de stat”, este de p?rere medicul stomatolog Bogdan Bader, specializat în chirurgie buco-maxilo-facial?.
Reprezentantul Colegiului Medicilor, Mihai Augustin, crede c? num?rul mic de posturi scoase la concurs este motivul pentru care concuren?a a fost atât de acerb?.
Cât se c??tig? în aceast? specialitate ca încep?tor? Reziden?ii primesc 1.000 de lei pe lun?, plus 20 de bonuri de mas?. Pe m?sur? ce cap?t? experien?? îns?, sumele câ?tigate cresc consistent, ajungând la mii de euro lunar.
„Eu a? spune c? pia?a muncii este foarte aspr? pentru absolven?i ?i din aceast? cauz? o specializare (ortodon?ie, endodon?ie, paradontologie) este o zon? tampon din care pot supravie?ui. Sunt absolven?i ai Facult??ii de Stomatologie care lucreaz? în cabinete dentare pe post de asisten?i”, completeaz? medicul stomatolog Bogdan Bader.
Specialistul atrage aten?ia asupra faptului c? finan?area profilaxiei ?i a tratamentelor prin casele de asigur?ri e una firav?, pentru c? acestea nu dispun de fondurile necesare acoperirii costurilor, iar pacien?ii au alte priorit??i ?i vin la stomatolog doar când au o urgen??.
Reziden?iatul în stomatologie poate dura între doi ?i cinci ani, în func?ie de specialitate.


NUM?RUL UNIT??ILOR SANITARE, PE FORME DE PROPRIETATE,   
ÎN ANUL 2011
 

Unit??i sanitare                                    Total    Public    Privat

Cabinete stomatologice                        12613    2085    10528

Cabinete stomatologice ?colare            433        433       –
Cabinete stomatologice studen?e?ti      28          28         –
Societ??i stomatologice civile medicale   171        1           170

Cau?i un job mai bun? eJobs î?i prezint? peste 16,000 de oferte