Senatorii au adoptat, cu 52 de voturi "pentru" şi două abţineri, proiectul de lege privind modificarea articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC în vederea achiziţionării de autoturisme.

Suma reprezintă despăgubirea pentru cuantumul depozitului şi va fi asigurată de către Ministerul Economiei şi Finanţelor prin emisiunea de titluri de stat de valoare nominală egală cu valoarea despăgubirii.

Conform proiectului, vor fi emise titluri de stat pentru fiecare din cei 37.462 de deponenţi la CEC aflaţi sub incidenţa OUG 156/2007.
La data scadenţei, care este 21 decembrie 2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor procedează la răscumpărarea acestora, într-o singură tranşă, prin plata pe numele CEC a sumei de 759.784.177,26 lei, reprezentând valoarea totală a titlurilor de stat emise.
 
În prima zi bancară imediat următoare scadenţei emisiunii de titluri de stat, CEC procedează la stingerea obligaţiei de plată către cei 37.462 deponenţi, prin alimentarea fiecărui cont deschis al deponenţilor cu suma reprezentând valoarea individuală a despăgubirii.

Persoanele fizice care au dreptul la despăgubire se pot prezenta, în prima zi imediat următoare datei scadenţei, la ghişeele CEC, în vederea punerii la dispoziţie a sumelor cuvenite, iar pentru a putea ridica banii trebuie să prezinte în original documentele "cec cu suma limitată", act de identitate şi, după caz, act de stare civilă, procură specială autentificată, certificat de moştenitor.

(17:30)