Modificările pe care sindicatele vor să le introducă în Codul Muncii vizează reglementarea muncii la distanţă, scurtarea perioadei de probă, contractul determinat şi şomajul tehnic. În acest sens, Blocul Naţional Sindical (BNS) a realizat deja un proiect care trebuie să devină lege din septembrie.

OBIECTIVE DE PERFOR­MANŢĂ.
Potrivit reglementării în vigoare, angajatorul poate stabili obiective de performanţă pentru angajat. Dacă salariatul nu le atinge, poate fi concediat.

În proiectul BNS se propune ca obiectivele de performanţă să facă obiectul negocierii colective. Impunerea obiectivelor şi apoi atingerea lor de către salariat va obliga însă angajatorul să-i majoreze salariului sau să-l promoveze.

PERIOADA DE PROBĂ.
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului de muncă, se stabileşte o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie. Iniţiativa sindicală reduce la 10 zile lucrătoare perioada de probă pentru salariaţii necalificaţi.

ŞOMAJ TEHNIC.
Acum, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii. Modificările ar face ca angajatorul să poată suspenda un contract de muncă doar pe o perioadă maximă de trei luni într-un an.

CONTRACT PE PERIOADĂ FIXĂ.
În acest moment, contractele individuale de muncă pe durată determinată pot fi prelungite pe perioade ce depăşesc cu mult 36 de luni.

Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 5 ani.

Aceste schimbări, prognozate să fie aplicate din 2013, ar putea afecta agenţii economici într-o perioadă de scădere a activităţii comerciale. "Normal că nu ne vor avantaja aceste modificări. Este o greşeală, mediul de afaceri trebuie sprijinit. Acum, că s-a schimbat puterea, sindicatele încearcă să modifice Codul Muncii în favoarea lor", a comentat Cristian Pârvan, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR).

Un salariat nu va mai putea munci cu contract pe perioadă determinată decât cinci ani

"Acum că s-a schimbat puterea, sindicatele doresc modifi carea Codului într-o direcţie convenabilă lor."
CRISTIAN PÂRVAN, preşedinte AOAR


Apar slujbele din fotoliul de acasă

Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical, recunoaşte că proiectul sindical de schimbare a Codului Muncii va sprijini doar angajatul. "Noi avem iniţiative să sprijinim salariaţii, tot ce facem noi este în favoarea lor. Noi nu sprijinim patronatele, ci doar salariaţii", spune sindicalistul.

O altă propunere prevede introducerea telemuncii. "Reprezintă o formă de organizare a muncii, prin intermediul căreia salariaţii, utilizând tehnologiile informatice, îndeplinesc atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţin în alt loc decât sediul sau domiciliul angajatorului", se precizează în proiectul BNS. Altfel spus, un salariat va putea avea contract de muncă, dar va putea lucra de acasă, din fotoliu.

În contractul de muncă al "telesariatului" trebuie stipulat locul din care prestează munca salariatul, programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului de acasă şi condiţiile de control, obligaţia angajatorului de a asigura condiţiile tehnice necesare prestării muncii şi lista echipamentelor puse la dispoziţia telesalariatului de către angajator.
Citiţi şi:

  • Codul Muncii, modificat după pofta sindicatelor